REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 3 lipca 2018

Czy przepis wymagający nr tel. do bezpośredniego kontaktu z lekarzem został uchylony?

Artykuł pochodzi z serwisu

Czy art 96a ust.1 pkt 3 podpunkt d (nr tel. do bezpośredniego kontaktu z os wystawiającą receptę) został uchylony? Taka informacja jest w akcie prawnym. Wydane zostało jakieś pismo w tej sprawie?

 

Odp.:

REKLAMA
Pismo nie jest potrzebne, ponieważ § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept reguluje tę kwestię. Mówi on, że:
2. Recepta w postaci papierowej, na której wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne poniższe dane, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:
3) w przypadku braku numeru telefonu, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy – Prawo farmaceutyczne – osoba wydająca przyjmuje, że wystarczający jest numer telefonu zawarty w danych świadczeniodawcy;
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych