REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 6 lutego 2019

Czy recepta na Asamax może być wypisana na kartce papieru?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Czy recepta 100% na leki inne niż psychotropowe (np. Asamax) może być bez kodu, na zwykłej kartce papieru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept?

 

Odp.: Zgodnie z art. 95c ustawy Prawo farmaceutyczne:

REKLAMA

„Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12.”

W związku z powyższym Asamax może być wypisany na zwykłej kartce papieru. Jednocześnie należy pamiętać, że taka recepta musi zawierać wymagane prawem dane (świadczeniodawcy, lekarza, pacjenta, dotyczące leku oraz datę i podpis osoby uprawnionej).

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych