REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 stycznia 2019

Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Rada Reklamy wydała opinię na temat skargi dotyczącej radiowej reklamy produktu Iladian Direct Plus. Jej zdaniem nie narusza ona dobrych obyczajów ani nie dyskryminuje kobiet.

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. reklamuje w radiu środek na infekcje intymne Iladian Direct Plus. Zdaniem konsumenta reklama ta naruszyła zasady Kodeksu Etyki Reklamy.

Podburzanie do dyskryminacji

W skardze podniesiono, że tego typu reklamy stawiają w niekomfortowej sytuacji kobiety pracujące w męskim gronie. Osoba skarżąca dodała jednak, że pewnie ta reklama przeszkadza nie tylko takim kobietom.

REKLAMA

Ponadto to samo dotyczy reklam tabletek na potencję, na hemoroidy itd. Zdaniem konsumenta, takie reklamy ocierają się o dyskryminację ze względu na płeć. Mogą też stwarzać dogodne warunki do żartowania z kobiet.

REKLAMA

Jaka była ocena Komisji Etyki?

Komisja Etyki Reklamy zanalizował reklamę pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. Zespół Komisji Etyki Reklamy rozpatrzył skargę i wydał opinię w uchwale nr ZO 148/18/31o z 12 grudnia 2018 r. Zdaniem zespołu zaskarżona reklama:

  • była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;
  • jest zgodna z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, a zatem nie narusza dobrych obyczajów, a ponadto dochowano w niej wymaganej należytej staranności.

Przy tym zespół uznał, że reklamę prowadzono w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści, które mogłyby dyskryminować kobiety.

Co na to Aflofarm?

Reklamodawca w nadesłanym stanowisku nie zgodził się na uczestnictwo w jakiejkolwiek postaci w postępowaniu przed Komisją.

Dodatkowo stwierdził, że nie uznaje jakichkolwiek kompetencji Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy ani żadnego z jego organów w zakresie orzekania w przedmiocie spółki lub jej działań (w tym reklam).

Źródło: IK/Rada Reklamy

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych