REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 27 czerwca 2018

Czy wydanie odpowiednika należy zaznaczać zawsze czy tylko na receptach refundowanych?

Artykuł pochodzi z serwisu

Chciałam zapytać czy gdzieś w prawie są jakieś zapisy odnośnie zaznaczania w programie aptecznym wydanych, 100%-wych odpowiedników? Pani kierownik w mojej aptece uważa, że odpowiedniki należy zaznaczać wszędzie – na receptach pełnopłatnych również. Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ uważam, że wystarczy taką pełnopłatną receptę opisać z tyłu, ze wydano odpowiednik. Zastanawiam się jednak czy w prawie jest to jakoś określone?

Jedyny akt prawny w którym znajduje się informacja na ten temat to rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (obecnie uchylone, a zapisy przeniesione do Ustawy o refundacji leków – art. 45a). W art. 45a pkt 8 lit. j widnieje tam:

Zakres gromadzonych przez apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających dane o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną, określony dla każdego wydanego opakowania lub części opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, obejmuje:

REKLAMA

8) dane dotyczące wydanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego:

REKLAMA

j) informację, czy wydano odpowiednik, przyjmującą wartość:
– T – w przypadku gdy apteka wydała odpowiednik,
– N – w przypadku gdy apteka wydała lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, zgodnie z ordynacją,

Jednakże ta sprawozdawczość odnosi się tylko i wyłącznie do leków refundowanych, ponieważ NFZ i tak nie widzi pozycji pełnopłatnych. W przypadku 100% pozycji można zaznaczyć odpowiednik bez adnotacji lub bez zaznaczania zrobić samą adnotację na rewersie.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych