Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne! | farmacja.pl

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-10 08:30:00 /

Prowadzenie w aptece dermokonsultacji przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego, zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, jest naruszeniem zapisów prawa farmaceutycznego. Porady w aptece mogą świadczyć wyłącznie osoby uprawnione ustawowo do świadczenia usług farmaceutycznych i legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał jednej z aptek dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów poprzez zaprzestanie dermokonsultacji oraz udzielanie porad pacjentom wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie. WIF uznał też, że dermokonsultacje prowadzone w aptece były formą jej reklamy, za co na właściciela została nałożona kara finansowa.

Pod koniec 2016 roku Lubuski WIF prowadził postępowanie w sprawie apteki, która miała naruszać przepisy o zakazie reklamy. W trakcie przesłuchania kierownika apteki okazało się, że w placówce były prowadzone dermokonsultacje przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego. Kierownik apteki przyznał, że nie sprawdzał uprawnień zawodowych dermokonsultantek, co skutkowało też brakiem dokonania wpisu w książce ewidencji personelu. Zdaniem Adama Chojnackiego - Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - taka sytuacja jest niedopuszczalna.

- Termin dermokonsultacja jest formą porady, w tym przypadku świadczonej w aptece - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, apteka jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, do których należy zaliczyć również poradę.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął na stanowisku, że w placówkach ochrony zdrowia porad mogą udzielać jedynie osoby legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym, w tym przypadku farmaceutycznym.

- Z oświadczeń przedsiębiorcy wynika, że wskazane dermokonsultacje były świadczone przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, a odbycie przez dermokonsultantów kursów, nie uprawnia ich do udzielania porad w placówkach ochrony zdrowia: aptekach czy przychodniach lekarskich - twierdzi Adam Chojnacki.W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd poprzez sugerowanie pacjentowi, że dermokonsultant jest profesjonalistą, Sugestia taka może wynikać z tradycji aptekarstwa polskiego, w którym to osoba po studiach medycznych świadczy usługi doradcze w zakresie zdrowia.

- Personel fachowy, farmaceutyczny, wykonujący zawód zaufania publicznego, nie wpisuje się w kanon sprzedawcy, oferującego produkty pacjentom, których pacjent nie potrzebuje - pisze Lubuski WIF. - "Funkcja dermokonsultantna” w aptece została wywołana wyłącznie na potrzeby wytworzenia zapotrzebowania u pacjenta na produkty, których nie potrzebuje. Mając powyższe na uwadze, w opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego należy stwierdzić, że w aptece porady, konsultacje mogą być świadczone wyłącznie przez osoby uprawnione, czyli posiadające wykształcenie medyczne - farmaceutyczne.

WIF stanął na stanowisku, że prowadzone dermokonsultacje stanowią dodatkowe usługi, z których mogą korzystać pacjenci, którzy odwiedzą aptekę, a takie działanie ma na celu przyciągnięcie większej liczby odbiorców do apteki, którzy poza skorzystaniem z usługi, mogą dokonywać także zakupów leków i innych artykułów dostępnych w aptece.

- Usługa dermokonsultacji nie stanowi usługi farmaceutycznej, która może być świadczona przez aptekę ogólnodostępną - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Biorąc pod uwagę powyższe organ stoi na stanowisku, że prowadzenie w ww. aptece dermokonsultacji, stanowi reklamę apteki i jej działalności.

Więcej na szczegółów w treści decyzji pod tym adresem.

Źródło: MGR.FARM / Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj