Dla kogo pilotaż opieki farmaceutycznej? | farmacja.pl

Dla kogo pilotaż opieki farmaceutycznej?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-25 10:50:00 /

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, dr Piotr Brukiewicz przedstawił główne założenia pilotażowego programu opieki farmaceutycznej, którego wdrożenie planuje Naczelna Izba Aptekarska. Okazuje się, że nie każda apteka będzie mogła wziąć w nim udział…

Z przedstawionych na konferencji założeń pilotażu wynika, że miałby on objąć sześć województw: małopolskie, śląskie, pomorskie, lubelskie, podlaskie i mazowieckie. Naczelna Izba Aptekarska chciałaby, żeby wzięło w nim udział co najmniej 60 aptek. Każda z nich miałaby objąć opieką farmaceutyczną co najmniej 5 pacjentów (z czego co najmniej jeden stosujący 10 i więcej leków), co w skali kraju da minimalną próbę 300 pacjentów. Z założeń wynika też, że w trakcie trwania pilotażu (1 rok) każdy pacjent miałby mieć zrobione 4 przeglądy lekowe.

- Założenia dotyczą kilku województw, ale oczywiście zapraszamy do pilotażu wszystkie okręgowe izby aptekarskie i wszystkich aptekarzy oraz właścicieli apteki, którzy będą tym zainteresowani - mówił dr Piotr Brukiewicz. - Może wszystkich od razu nie przyłączymy, ale na pewno będziemy chcieli z wszystkimi współpracować.

Pod koniec października do wszystkich okręgowych izb aptekarskich trafią listy z prośbą o przeprowadzenie „naboru” do pilotażu. Osobną kwestią będzie również kwalifikacja zainteresowanych farmaceutów i podmiotów. Okazuje się, że nie wszyscy zainteresowani mogą taką możliwość dostać.

- Chcemy aby kwalifikacje farmaceuty i podmiotu ocenił samorząd w ramach czegoś, co można by nazwać 'rękojmią' do świadczenia opieki farmaceutycznej. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że będzie ona świadczona w sposób fachowy i nie będzie narzędziem marketingowym. Nie chcemy, żeby przy tej okazji były przemycane nieuzasadnione rekomendacje nakręcające dodatkowo sprzedaż aptece czy konkretnemu producentowi – przekonywał Brukiewicz.

W ramach pilotażu farmaceuci będą wykonywać przeglądy lekowe dla wybranych pacjentów, którzy wyrażą na to zgodę. Największą grupę mają tutaj stanowić osoby po 65 roku życia, w przypadku których można spotkać się z największą liczbą problemów lekowych, ale też w tej grupie najlepiej będą zauważalne efekty opieki farmaceutycznej. Przeglądy lekowe będą przeprowadzane według metodologii opisanej w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - "Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030". Zadaniem farmaceutów w ramach pilotażu będzie również informowanie i instruowanie pacjentów na temat stosowania leków - szczególnie tych, z których korzystanie nastręcza najwięcej problemów, jak np. inhalatory czy wstrzykiwacze.


Cały pilotaż miałby trwać rok. Farmaceuci nie otrzymają za udział w nim żadnego wynagrodzenia.

Największym wyzwaniem będzie stworzenie systemu informacyjnego umożliwiającego gromadzenie i opracowywanie danych związanych z opieką farmaceutyczną - po to by możliwa było ostateczna ocena pilotażu, a jednocześnie zabezpieczenie i anonimizacja danych. Pacjent dołączany do pilotażu, będzie musiał wyrazić szereg zgód na gromadzenie i przekazywanie danych.

- Chcemy mieć operatora IT, który pozwoli nam utworzyć indywidualne konto pacjenta, a z tym jest duży problem jeśli chodzi o obszar zdrowia publicznego - mówił Piotr Brukiewicz. - Przez ostatni rok chodziliśmy w tej sprawie do CSIOZ, mówiąc o potrzebie stworzenia dodatkowej usługi w formie konta pacjenta do świadczenia opieki farmaceutycznej. Niestety oprócz stwierdzenia, że takie rozwiązanie ma być, to nie wiemy kiedy to nastąpi. W rezultacie po raz kolejny rozmowy z CSIOZ utknęły. Rozmawialiśmy także z Narodowym Funduszem Zdrowia, by zainteresować go potencjalnymi oszczędnościami związanymi z opieką farmaceutyczną i poprosić, aby z pomocą ich systemu IT taki pilotaż przeprowadzić. Po wstępnym zainteresowaniu, rozmowy jednak umilkły.

Ostatecznie samorząd doszedł do porozumienia z firmą Kamsoft, której prezes Zygmunt Kamiński wyraził chęć bezpłatnego wspomożenia pilotażu opieki farmaceutycznej. Z tym rozwiązaniem związane są jednak pewne minusy, bowiem udział aptek będzie uwarunkowany posiadaniem systemów aptecznych kompatybilnych z systemem Kamsoft. - Takich systemów jednak przybywa – przekonywał Piotr Brukiewicz.

Celem pilotażu ma być przede wszystkim dostarczenie danych, które zostaną następnie statystycznie opracowane po to, by ocenić jaka jest skala oszczędności wynikająca z opieki farmaceutycznej. Tylko w ten sposób możliwe będzie rozpoczęcie starań o refundację opieki farmaceutycznej - na czym najbardziej zależy aptekarzom.

Naczelna Izba Aptekarska planuje uruchomienie pilotażu już na początku przyszłego roku. Natomiast w październiku ma zostać powołany przy ministerstwie zdrowia zespół ekspertów, który zajmie się jego koordynacją i oceną.

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj