Dlaczego nadal nie obsadzono stanowiska GIF? | farmacja.pl

Dlaczego nadal nie obsadzono stanowiska GIF?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-19 14:00:45 /

Istnieje domniemanie, że zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie są realizowane w pełnym ich zakresie - twierdzi poseł Piotr Misiło i pyta Ministra Zdrowia o skutki przedłużającego się wakatu na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

- W związku z brakiem obsadzenia od dnia 1 listopada 2015 r. stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który jako organ administracji podlega bezpośrednio Panu Ministrowi, jak również w zakresie którego Panu Ministrowi przysługuje wniosek o jego powołanie, mając na uwadze przypisany Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w ustawie Prawo farmaceutyczne szereg obowiązków i uprawnień, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Ministerstwo Zdrowia ustaliło jaki wpływ na funkcjonowanie rynku usług farmaceutycznych - czytamy w interpelacji Misiło.

Poseł Nowoczesnej jest szczególnie zainteresowany wpływam braku GIF na:

- przestrzeganie przez podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić apteki ogólnodostępne warunku nieprzekroczenia 1% na terenie danego województwa (art.99 ust.3 pkt2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne) oraz;
- przestrzeganie zakazu prowadzenia przez jeden podmiot jednocześnie apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej (art.99 ust.3 pkt ustawy Prawo farmaceutyczne);ma wakat na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Misiło pyta też, czy w świetle coraz częściej ukazujących się w prasie ogólnopolskiej informacji o zastraszaniu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy zajęli się sprawą wywozu leków za granicę m.in. przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ) lub fikcyjne spółki, w ocenie Ministra nie byłoby zasadne przywrócenie w zakresie wyżej wskazanej sprawy podległości Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Aktualnie Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni podlegają wojewodom.

- Przywrócenie tzw. pionizacji inspekcji farmaceutycznej, z jednoczesnym zapewnieniem jej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, służbami skarbowymi, organami ścigania, powinno doprowadzić do uszczelnienia systemu sprzedaży leków i ukrócić proceder ich wywozu za granicę – pisze poseł Nowoczesnej. - Tymczasowe powierzenie stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego i brak stałego obsadzenia tego stanowiska, stwarza domniemanie, że od momentu odwołania z dniem 31 października 2015 r. Pani Minister Zofii Ulz ze stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie są realizowane w pełnym ich zakresie – pisze Misiło.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj