Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 8 marca 2017

Dlaczego postać zażywanego leku ma znaczenie podczas leczenia przeziębienia i grypy?

Postać leku to kluczowy element wpływający na szybkość i czas, […]

Postać leku to kluczowy element wpływający na szybkość i czas, a nawet określone miejsce działania substancji czynnej [1].

Dzięki licznym badaniom ostatnich pięćdziesięciu lat na rynku pojawiają się coraz nowocześniejsze formy doustnego podania leków. Efekty te osiągane są przede wszystkim dzięki modyfikacjom składu, substancji pomocniczych oraz metod ich wytwarzania [1]. Jednak istnieją przypadki, w których najlepszym wyborem okazuje się jedna z najprostszych postaci, czyli roztwór wodny. Związane jest to z wygodą stosowania takiego preparatu, ale przede wszystkim – jego szybkim działaniem.

Wchłanianie doustnych postaci leku

Wchłanianie substancji leczniczej jest procesem związanym z transportem cząsteczek z miejsca jej podania do krwioobiegu, skąd dalej jest przenoszona do miejsca docelowego działania. Jest to proces bardzo złożony i zależny od właściwości substancji i postaci leku. W przypadku doustnego podania jedną z najważniejszych właściwości decydujących o szybkości i jakości wchłaniania jest czas jaki jest potrzebny do rozpuszczenia substancji czynnej [2]. Niezależnie od wybranej formy lek musi się rozpuścić i dopiero w takiej postaci jest wchłaniany przez śluzówkę żołądka [1].

Zalety roztworów

Roztwory są bardzo powszechną formą leku. Część z nich można zakupić jako gotowy preparat, a niektóre przygotowane są jako proszek do rozpuszczenia bezpośrednio przed użyciem. Taka postać jest łatwa w dawkowaniu i może być stosowana przez osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zażywać tabletek i kapsułek do połykania [2]. Okazuje się, że jest to częsty problem, bo aż 62 proc. pacjentów po 50 roku życia ma problemy z przyjmowaniem tradycyjnych tabletek, a 7-10 proc. całej populacji cierpi na dysfagię. Niesie to ze sobą wiele zagrożeń dla prawidłowej terapii, ponieważ osoby te na przykład krusząc dużą tabletkę wpływają na jej farmakokinetykę.

Jednak najważniejszą zaletą podawania roztworu jest jego szybkość działania. W przeciwieństwie do innych doustnych form (tabletki, kapsułki) omijamy etap uwalania (rozpadu tabletki i procesu rozpuszczania w sokach żołądkowych), a to znacząco przyspiesza moment wchłonięcia substancji czynnej, a tym samym początku jej działania.
Dodatkowo forma roztworu zapewnia homogenność preparatu, czyli jednolite rozproszenie substancji czynnej w całej objętości, a to gwarantuje podanie odpowiedniej ilości leku i wpływa na poprawne dawkowaniem [2].

Objawowe leczenie przeziębienia i grypy

Dolegliwości związane z rozwojem infekcji wirusowej są powodem, dla którego pacjenci często sięgają po preparaty działające objawowo. Optymalna farmakoterapia w tej sytuacji związana jest z doborem odpowiednich substancji czynnych, które będą podawane we właściwej dla danego pacjenta postaci [3]. Jednym z ważniejszych czynników, które decydują o zadowoleniu z leczenia jest szybkość działania, szczególnie jeśli symptomy są bardzo uciążliwe, a pacjent chciałby się lepiej poczuć. Poza tym przeziębieniu, czy grypie może towarzyszyć ból gardła, który niektórym pacjentom utrudnia stosowanie leków pod postacią tabletek do połykania.

Reklama

Theraflu® MAX GRIP 1000 mg + 70 mg + 10 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 70 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum). Wskazania do stosowania Krótkotrwałe leczenie objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia: gorączki, bólu głowy, bólu gardła, niedrożności przewodów nosowych i zatok przebiegającej z bólem. Produkt Theraflu® MAX GRIP jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i okres 2 tygodni od ich odstawienia; stosowanie zydowudyny; choroba alkoholowa; jaskra zamykającego się kąta; niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; nadczynność tarczycy; cukrzyca; choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze; guz chromochłonny nadnerczy; jednoczesne leczenie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi; jednoczesne leczenie lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne. Podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.VI.2016
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. CHPL/CHTHRFL/0013/17

Piśmiennictwo:
1. Sznitowska M. Wpływ postaci leku na wchłanianie substancji leczniczych po podaniu doustnym. W: Sznitowska M, Kaliszan R. Biofarmacja. ElsevierUrban&Partner; Wrocław 2013: 109-113
2. Żurowska K. Przegląd postaci leku: Roztwory. Farmacja i ja 2012; https://www.farmacjaija.pl/zdrowie/przeglad-postaci-leku-roztwory.html (data wejścia 31-01-2017)
3. Grześk G i in. Strategia wyboru leku i jego postaci jako metoda prawy realizacji programu terapeutycznego. Folia Cardiologica Excerpta 2010; 2(5): 88-92
4. Strona producenta. www.theraflu.pl (data wejścia 31-01-2017)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz