Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 17 października 2018

Doustne suplementy pokarmowe – co wybrać?

Artykuł pochodzi z serwisu
Chcąc rozpocząć stosowanie doustnych suplementów pokarmowych (ONS-ów) w szpitalu warto wybrać parę takich produktów, które odzwierciedlałyby główne potrzeby pacjentów w danej placówce, a nie jedynie stałyby na półce, by móc uwzględnić właśnie je w procedurach przetargowych.

Jest to konieczne, bo wachlarz możliwości jest niezwykle szeroki – od formuły suplementu (płyn, jogurt, sok, proszek), poprzez jego skład i zawartość specjalnych substancji, np. immunomodulujących, aż po dostępną gamę smaków.

Suplementy „specjalnego przeznaczenia”

Na szczególną uwagę zasługuje parę produktów. Poza dietami kompletnymi, o zrównoważonym składzie białka, węglowodanów i tłuszczów, wśród doustnych suplementów pokarmowych znajdują się również produkty o specjalnym przeznaczeniu.

Jednym z przykładów mogą być tu produkty służące do zagęszczania żywności i napojów, nie zmieniając przy tym ich smaku oraz zapachu. Znajdą one zastosowanie na oddziałach neurologicznych, ułatwiając połykanie pacjentom z dysfagią.

Kolejnym przykładem są koncentraty białka, takie jak Protifar, Fresubin Protein Powder czy Resource Instant Protein. Pozwalają one stosunkowo łatwo wzbogacić dietę pacjenta w dobrze przyswajalne białko, nie obciążając organizmu nadmierną ilością substratów energetycznych. Jest to wskazane u chorych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko, jego zmniejszonym spożyciem lub zwiększoną utratą, np. z oparzeniami, odleżynami lub ranami.

Szczególnym produktem jest PreOp, roztwór węglowodanów, który może być podawany nawet do dwóch godzin przed planowaną operacją. Klarowny roztwór węglowodanów zmniejsza zjawisko pooperacyjnej insulinooporności, zmniejsza uczucie głodu u pacjenta i jego poziom stresu.

Immunożywienie

Tak jak w przypadku żywienia dojelitowego i pozajelitowego, tak i wśród suplementów doustnych znajdą się preparaty wzbogacone o składniki o działaniu immunomodulującym, takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, arginina, nukleotydy i przeciwutleniacze. Przeznaczone są dla pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym, pacjentów onkologicznych, czy chorych z odleżynami i trudno gojącymi się ranami.

Smaki oraz sposób podaży

Nie bez znaczenia pozostaje wybór smaków. Zarówno choroba, jak i przebieg leczenia mogą wpływać na zmianę w odczuwaniu smaków lub zaburzenia jego odczuwania, co skutkować będzie pogorszeniem apetytu i postępowaniem niedożywienia. Zdarza się, że pacjentom słodkie smaki mogą wydawać się mdłe. Pomocne mogą okazać się suplementy neutralne w smaku, lub np. o kwaskowatym smaku owoców lub z dodatkiem mięty.

Ważną kwestią jest również możliwość sporządzania potraw z użyciem doustnych suplementów pokarmowych i warto edukować o tym pacjentów. Do tego celu nadadzą się zarówno diety w postaci proszku czy produkty neutralne w smaku, jak i wszystkie inne „drinki”. Większość z nich można bez problemu podgrzewać lub schładzać oraz stwarzać ciekawe kompozycje smakowe, łącząc je z codziennymi produktami. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów, którzy mają kontynuować leczenie żywieniowe przez dłuższy czas i istnieje ryzyko monotonii czy zniechęcenia się do produktu. Jest to też wyjście dla osób, którym apetyt nie pozwala na dołożenie do jadłospisu „kolejnego posiłku” w postaci butelki suplementu pokarmowego, tak by mogły zwiększyć kaloryczność czy zawartość białka w swoich daniach.

Przykładowe przepisy wykorzystujące ONS-y można znaleźć m.in. na stronach internetowych:

Jeśli pacjent ma spożywać te produkty bezpośrednio, nie jako składnik innych potraw, należy kłaść duży nacisk, by pić je powoli, po łyku, przez rurkę lub dzieląc na mniejsze porcje. Pozwoli to uniknąć wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak nudności i biegunka.

Piśmiennictwo

 1. Broszury dotyczące doustnych suplementów pokarmowych różnych firm: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Nutricia Polska Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Artykuł Doustne suplementy pokarmowe – co wybrać? pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz