REKLAMA
Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 8 października 2018

Doustne suplementy pokarmowe

Artykuł pochodzi z serwisu
Żywienie kliniczne w szpitalu kojarzy się nieodłącznie z żywieniem dojelitowym oraz pozajelitowym, i najczęściej do tego się sprowadza. Procedury te są bowiem dość dobrze wycenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezależnie od przyczyny hospitalizacji – zarówno jeśli chodzi o zakładanie dostępu naczyniowego lub dostępu do przewodu pokarmowego, jak i każdy dzień żywienia tymi metodami. Żywienie takie i jego prawidłowe raportowanie po prostu się opłaca.

ONS – Doustne suplementy pokarmowe

Leczenie żywieniowe nie musi być jednak inwazyjne, jeśli tylko istnieje możliwość podaży doustnej. Doustne suplementy pokarmowe (ang. ONS, oral nutrition support) są nadal rzadkością w wielu szpitalach, bo w przeciwieństwie do pozostałych metod żywienia klinicznego, na ogół nie mogą być rozliczane przez NFZ, stanowią więc dodatkowe koszty dla oddziałów szpitalnych lub samych pacjentów. Wyjątkiem jest tu hospitalizacja z powodu zaburzeń odżywienia (katalog K27, kod 5.51.01.0010027), wśród których znajdują się m.in. niedożywienie białkowo-energetyczne, różne niedobory czy wyniszczenie z niedożywienia.

Nawet i bez tego jednak, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty żywienia klinicznego, może się okazać, że taka poprawa stanu odżywienia, nawet nierefundowana, się opłaca – chociażby poprzez zmniejszenie śmiertelności, liczby powikłań czy koniecznych do wykonania dodatkowych procedur medycznych. Podanie doustnych suplementów pokarmowych należy rozważyć zawsze, gdy pacjent przyjmuje za mało pożywienia przez 5-7 dni, zarówno w zakresie makroskładników, jak i mikroelementów, lub traci na wadze, a przy tym jest w stanie przełknąć pokarm, zachowana jest czynność przełyku i żołądka. Plusem doustnych suplementów pokarmowych jest także to, że pacjent sam, we własnym zakresie, może kontynuować ich przyjmowanie po wyjściu ze szpitala – wszystkie one są bowiem dostępne bez recepty w aptekach.

Zastosowanie ONS

Szeroki wachlarz dostępnych produktów pozwala na ich różnorodne zastosowanie. Pośród nich znajdziemy zarówno preparaty do picia (również klarowne jak soki), jak i takie o zagęszczonej postaci – np. o konsystencji jogurtu czy zupy. Znajdziemy również produkty w postaci sypkiej, mogące służyć zarówno do przygotowania kompletnej diety, jak i do wzbogacenia innych posiłków np. w białko. Wyróżnić można również preparaty o zwiększonej kaloryczności lub zwiększonej zawartości białka, wzbogacone o substancje immunomodulujące, a także diety specjalistyczne, przeznaczone np. dla pacjentów z cukrzycą, chorobami wątroby lub nerek, pacjentów onkologicznych czy pediatrycznych. Ponadto większość tych formuł dostępnych jest w wielu różnych smakach oraz w wersjach bezsmakowych, co pozwala dobrać preparat dla każdego pacjenta, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwe w niektórych chorobach i podczas ich leczenia zmiany odczuwania smaków i zapachów.

REKLAMA

Doustne suplementy pokarmowe w zależności od swojego składu mogą stanowić jedyne źródło pożywienia lub stanowić dodatek do pozostałych spożywanych pokarmów, wzbogacając dietę pacjenta o dodatkowe kalorie i składniki odżywcze. Warto również wiedzieć i informować pacjentów o tym, że mogą być one mieszane z żywnością, podgrzewane i stosowane do przygotowywania innych posiłków, takich jak desery, zupy, naleśniki czy nawet lody – tu można wykazać się kreatywnością lub skorzystać z wielu gotowych przepisów, które można bez problemu znaleźć w Internecie, na stronach producentów poszczególnych preparatów lub różnych blogach. Jeśli pacjent ma spożywać je bezpośrednio, dobrze zadbać o to, by preparat był schłodzony, i kłaść duży nacisk, by pić go powoli, po łyku, przez rurkę lub dzieląc go na porcje. Pozwoli to uniknąć wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak nudności i biegunka.

REKLAMA

Piśmiennictwo:

 1. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. Z o.o.; 2013
 2. Strona internetowa: https://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/Grupa.aspx?id=dZtMKjUMP4k%3D
 3. Broszury dotyczące doustnych suplementów pokarmowych różnych firm: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Nutricia Polska Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz