REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 12 lipca 2019

Dovato – zatwierdzono nowy lek w terapii HIV

Artykuł pochodzi z serwisu
Firma ViiV Healthcare ogłosiła, że ​​Komisja Europejska udzieliła pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna), w leczeniu zakażenia HIV-1 u dorosłych i młodzieży.
REKLAMA

Preparat Dovato można stosować u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat o masie ciała co najmniej 40 kg, bez znanej lub potencjalnej oporności na inhibitory integrazy lub lamiwudyny.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla Dovato poparto danymi z przełomowych, globalnych badań GEMINI 1 i 2. Objęły one ponad 1400 dorosłych zakażonych HIV-1. W badaniach tych, dolutegrawir (DTG) + lamiwudyna (3TC) nie wykazały niższej skuteczności w oparciu o stężenie RNA HIV-1 w osoczu, w standardowym pomiarze kontroli HIV (w 48 tygodniu terapii), w porównaniu z trójlekowym schematem dolutegrawiru i dwóch nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) (dizoproksyl tenofowiru (TDF)/emtrycytabina (FTC)).

Wyniki bezpieczeństwa dla dolutegrawiru i lamiwudyny obserwowane w GEMINI 1 i 2 były zgodne z charakterystykami leków. Czterech pacjentów (1%) zarówno w DTG + 3TC, jak iw DTG + TDF / FTC, doświadczyło poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z lekami. U 15 pacjentów (2%) w ramieniu DTG + 3TC i 16 pacjentów (2%) w ramieniu DTG + TDF / FTC wystąpiły działania niepożądane, które doprowadziły do ​​przerwania leczenia. Natomiast do najczęstszych objawów należały ból głowy, biegunka, nudności, bezsenność i zmęczenie.

REKLAMA

Od wielu lat standard opieki dla osób żyjących z HIV w Europie jest schematem trzech leków. Dane z naszego programu rozwoju leku opartego na 2-lekach z dolutegrawirem podważają to, a dzięki zatwierdzeniu Dovato, ludzie żyjący z HIV mogą po raz pierwszy rozpocząć leczenie raz dziennie, pojedynczą pigułką z wiedzą, że ​​skuteczność nie jest gorsza od schematu trójlekowego, a jednocześnie zawiera mniej leków przeciwretrowirusowych. Dlatego Dovato wzmacnia wiodący w branży portfel innowacyjnych metod leczenia dla osób żyjących z HIV – dodała Deborah Waterhouse, CEO ViiV Healthcare.

REKLAMA

Źródło: hospitalhealthcare.com

Przeczytaj także: Czym jest Evidence Based Medicine?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych