REKLAMA
Autor: Karolina Morze Opublikowano: 22 stycznia 2019

Dowód anegdotyczny

Artykuł pochodzi z serwisu

Uwielbiam prowadzić szkolenia i spotykać profesjonalistów, którzy są pasjonatami swojej dziedziny. Od czasu do czasu organizuję takie spotkania. Są to zajęcia dla wąskiego grona osób, którzy swoje cele zawodowe mają precyzyjnie określone i przychodzą dowiedzieć się konkretów na temat potrzebny im na co dzień w pracy, czyli ustalania bezpieczeństwa stosowania leków w okresie laktacji.

Na szkolenia przychodzą położne, czasami farmaceuci, lekarze, fizjoterapeuci i dietetycy. To mnie cieszy, bo pokazuje, że w środowisku personelu medycznego pracującego bezpośrednio z kobietą karmiącą piersią coraz więcej osób chce wiedzieć więcej i szuka tej wiedzy. Szkolenie jest jednak dość trudne dla tych, którzy nie mieli styczności z moim ulubionym LADME, czy określeniem Compliance. Obawiam się też, że niezależnie od profesji, niewiele osób wie czym jest Evidence Based Medicine.

W czasie moich szkoleniowych debiutów ta niewiedza uczestników zaskakiwała mnie. Byłam przekonana, że każdy jest świadomy czym jest medycyna oparta na faktach. Ale okazało się, że wśród przedstawicieli zawodów medycznych są dwa obozy: tych, którzy wierzą w siłę medycyny alternatywnej oraz dowodów anegdotycznych i wyznawców EBM.

REKLAMA

Czy wiesz w co wierzysz?

Wybór strony, jak się okazało, nie zależy raczej od świadomej decyzji, ale często wynika z niewiedzy. Z powodu braku czasu na szkolenia wielu specjalistów szuka informacji na szybko wśród osób uznawanych za autorytet, znajomych czy w internecie. Kto ma czas grzebać publikacjach? Koleżanka podpowie co pomaga dziecku na kaszel. Dziesięć sposobów na kolkę niemowlęcą znajdziemy na pierwszej lepszej stronie internetowej. A o tym, że leki ziołowe są bezpieczne w okresie laktacji powie nam wielu przedstawicieli zawodów medycznych. Czasami jednak te informacje nie są niestety poparte rzetelnym źródłem.

REKLAMA

Marihuana na przykład to zioło, i nawet na receptę, a jednak nie zaleca się jego stosowania w laktacji. Albo Pokrzyk Wilcza Jagoda – spożycie niewielkiej ilości tej rośliny może zakończyć się tragicznie. Fakt, Pokrzyk nie występuje zbyt często w Polskich lasach, a producenci herbatek raczej nie dodają go do swoich mieszanek. Ale możemy nabyć go bez problemu bez recepty. Na szczęście w lekach homeopatycznych.

Lek homeopatyczny to paradoks. Nazwa „lek” sugeruje działanie na ludzki organizm. Podczas gdy w dokumentach rejestracyjnych leku homeopatycznego widnieje informacja, że jest to preparat, który nie może mieć wskazań leczniczych. Ale nikt raczej nie zawraca sobie głowy wchodzeniem tak głęboko w zawiłości dokumentów rejestracyjnych. Widząc napis „lek” na opakowaniu zakłada, że ma do czynienia z czymś, co może faktycznie wyleczyć jakieś schorzenie. Nawet jeśli zawartość substancji aktywnej musi być mniejsza niż 0,0001%. Tak silnie ufamy nazwie na opakowaniu.

„Bo u mnie zadziałało…”

Na wielu szkoleniach pada pytanie o opinię na temat leków homeopatycznych. Żeby nie urazić uczuć i wierzeń uczestników nie wyrażam jednak swojej opinii, przytaczam natomiast fakty. Mówię jaka jest definicja leku homeopatycznego i omawiam proces produkcji. Zwykle większość osób już wtedy jest zaskoczona, bo nie byli świadomi, że w kolorowej fiolce za 50 zł nie ma nic więcej poza glukozą.

Ale przecież tak wiele osób twierdzi, że preparat X naprawdę pomógł – jak to się ma do podanych przeze mnie informacji? – pada pytanie z głębi sali. Odpowiadam, omawiając krótko definicję siły dowodu naukowego, efektu placebo, wspominam o badaniach uwalniania, toksyczności, bezpieczeństwa, których lek homeopatyczny nie posiada, gdyż z zasady nie może leczyć.

Kończę już wykład na ten temat, gdy z końca sali słyszę „u mnie zadziałało”. Porozumiewawcze kiwanie głów niektórych innych uczestników szkolenia przypieczętowuje nie pierwszą przegraną nauki w obliczu dowodu anegdotycznego.

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz