Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 13 lipca 2018

Dryfując po wolnej wyobraźni

Artykuł pochodzi z serwisu

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, a wcześniej Ruchu Aptekarzy Polskich, od kilku lat aktywnie działa na rzecz rodzimych aptek. Mało kto jednak wie o jego pasji do sztuki i… do spawania.

Więcej o pasji Marcina Wiśniewskiego w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM (fot. Maciej Chojnacki / MGR.FARM)

Gra na gitarze, komponowanie, rzeźbienie, rysowanie… tym za młodu zajmował się Marcin Wiśniewski, kiedy akurat nie grał w piłkę nożną z kolegami. – To był mój magiczny świat i taki pozostał do dziś – zapewnia farmaceuta. Jego największą pasją była wówczas muzyka, choć przejawiał też zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi. Jako że już wtedy racjonalnie myślał o swojej przyszłości, ostatecznie wybrał studia farmaceutyczne. W rezultacie nieco ponad 17 lat temu ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie.

– Wybór ten bezpośrednio zawdzięczam mojej chrzestnej, która jest fantastyczną farmaceutką. Po dziś dzień jest dla mnie wzorcem, jeśli chodzi o wiedzę, etykę i dumę – wspomina Marcin. – Po latach jestem pewien, że to był bardzo dobry wybór. Mam ciekawy, niesłychanie ambitny, misyjny zawód, będący również piękną, humanistyczną sztuką – mówi farmaceuta.

Ta wizja zawodu farmaceuty sprawiła, że w ostatnich latach Marcin Wiśniewski mocno zaangażował się w walkę o przywrócenie jego znaczenia. W rezultacie w 2015 roku zainicjował Ruch Aptekarzy Polskich, którego celem stała się prezentacja poglądów środowiska aptekarskiego politykom i partiom politycznym. Marcin pojawiał się na posiedzeniach zespołów i komisji sejmowych, zawsze wtedy, gdy omawiane były sprawy ważne dla polskich farmaceutów. – Jako doświadczony i świadomy aptekarz, obserwujący polski rynek aptek, stanowczo twierdzę, że sieci aptek nie tylko nie spełniają zadań stawianych aptekom, ale działają sprzecznie z interesem pacjentów, Państwa i całego systemu ochrony zdrowia – pisał Marcin Wiśniewski w felietonie, który ukazał się w 2 numerze magazynu MGR.FARM (sierpień/wrzesień 2015). Namawiał wówczas wszystkich farmaceutów do wspólnej pracy w ramach Ruchu Aptekarzy Polskich, albo jakiejkolwiek innej organizacji zawodowej, na rzecz wielkiego, narodowego uświadamiania społeczeństwa i polityków, że obecny stan jest fatalny, a aptekarze są w stanie wziąć na swe barki dużą, ważną część systemu ochrony zdrowia.

Niedługo potem Marcin wszedł w skład Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, kontynuując swoją walkę o „aptekę dla aptekarza” i inne zmiany, mające wzmocnić pozycję farmaceutów na rynku aptecznym. W tym roku powołał do życia Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA). – To brakujące ogniwo w środowisku polskich aptekarzy. Samorząd ma konstytucyjne zadanie reprezentowania wszystkich, którzy pracują w wolnym zawodzie farmaceuty, pełni rolę samorządu zawodowego i na kwestiach zawodowych jest skupiony. ZAPPA zajmie się wszystkim, z czym mają problem aptekarze i właściciele aptek, od przywrócenia uczciwej konkurencji, przez walkę o dostosowanie się wszystkich podmiotów na rynku do przepisów prawa, po kwestie biznesowe. Będziemy też przeciwwagą dla nieaptekarskiej składowej rynku, czyli związku PharmaNET, skupiającego ekspansywnie działające sieci apteczne, w tym wszystkie zagraniczne – zapewniał wtedy Marcin Wiśniewski.

Jego zaangażowanie w sprawy zawodu przyniosło mu rozpoznawalność w środowisku farmaceutów. Zaczął częściej pojawiać się w mediach branżowych, opowiadając o wyzwaniach stojących przed farmaceutami, jednocześnie odkrywając co nieco ze swojego życia. Niebawem farmaceuci dowiedzieli się też o jego niezwykłej pasji, jaką jest… spawanie.

– To zaczęło się wiele lat temu. Generalnie mam bardzo niestandardowy dom, w ogromnej mierze zaprojektowany wspólnie z żoną. Bardzo lubię nowoczesną architekturę, gdzie wykorzystywane są elementy ze stali. W rezultacie często projektowałem różne rozwiązania i detale, których wykonanie następnie zlecałem – opowiada Marcin Wiśniewski. – W końcu po kilku takich realizacjach zaprzyjaźniłem się ze ślusarzem, który w pewnym momencie namówił mnie, żebym sam kupił spawarkę i realizował swoje projekty – wspomina.

Zaczynał od przedmiotów użytkowych. Początkowo tworzył świeczniki, lampy, oprawy luster… Potem zajął się formami czysto ozdobnymi, czyli rzeźbą. – Cały czas się uczę – zapewnia Marcin. Co ciekawe pierwszą rzeczą, którą wyspawał ze złomu, był ekspozytor, który do dziś stoi w… jego aptece.

Przeczytałeś tylko 35% całego artykułu. Reszta dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

W dalszej części artykułu między innymi o tym gdzie można spotkać dzieła Marcina Wiśniewskiego, skąd czerpie inspiracje i jak znajduje czas na wszystkie swoje zajęcia.

Tagi: 

Artykuł Dryfując po wolnej wyobraźni pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie
Copyright © 2018 farmacja.net sp. z o. o.

Korzystanie z serwisu nie zastępuje czy nie koryguje w jakiejkolwiek formie diagnostyki czy konsultacji z farmaceutą czy lekarzem oraz zaleceń lekarza czy farmaceuty co do przyjmowania leków. Firma farmacja.net sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby przygotowane opracowania były najwyższej jakości i odpowiadały potrzebom aptekarzy i były zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie firma farmacja.net sp. z o. o. oświadcza, że nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, będących następstwem stosowania się do przygotowanych opracowań.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz