Dwie zmiany, które ograniczą nielegalny wywóz leków | farmacja.pl

Dwie zmiany, które ograniczą nielegalny wywóz leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-09 09:44:16 /

Odpowiadając na pytanie posła Stanisława Lamczyka, podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 4 listopada, Krzysztof Łanda wyjaśnił jakie zmiany przygotowuje Ministerstwo Zdrowia w celu ograniczenia nielegalnego wywozu leków.

- Oczywiście nie chcemy, żeby leki refundowane, te, które są ważne właśnie z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa, były wywożone z Polski i żeby były braki w aptekach, które rzeczywiście odnotowujemy - zapewniał Łanda. - Za poprzedniego rządu zostało to nieco zmniejszone i jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o legalny wywóz leków refundowanych. Nielegalny wywóz rzeczywiście kwitnie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, opisał dwa rozwiązania, które zamierza zastosować resort, aby ten problem zlikwidować:

- Pierwsze rozwiązanie, które jest absolutnie najważniejsze, jest realizowane w ramach tzw. projektu ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych. Tam znajduje się zapis, który pozwoli nam na wyłanianie leków zagrożonych i poddawanych nielegalnemu wywozowi z Polski. Będziemy mogli te leki wyłaniać do odrębnej grupy limitowej z przyczyn finansowych i ekonomicznych. To pozwoli nam na podniesienie ceny urzędowej wyłonionego leku, ale w taki sposób, żeby wydatki funduszu pozostały na stałym poziomie. Czyli cena efektywna, którą płaci NFZ, pozostanie bez zmian, współpłacenie pacjenta, jeżeli występuje, pozostanie bez zmian, natomiast cena urzędowa będzie wyższa, a różnicę pomiędzy ceną urzędową a ceną efektywną firma farmaceutyczna będzie zwracać w ramach użycia tzw. instrumentu dzielenia ryzyka.
Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia zbliżenie cen urzędowych w Polsce i za granicą leku refundowanego spowoduje, że natychmiast zupełnie nieatrakcyjne będzie jego wywożenie z Polski. Ustawa o ratunkowym dostępie do technologii lekowych jest obecnie po etapie konsultacji wewnętrznych, zewnętrznych, po konferencji konsensusu. Ustawa ma być procedowana w trybie pilnym.Jednocześnie Krzysztof Łanda wyraził nadzieję, że na przełomie roku będą zakończone prace wewnątrz resortu nad tzw. Prawem farmaceutycznym, czyli dużą nowelizacją Prawa farmaceutycznego.

- Wymienię tylko kilka propozycji, które umożliwią nam lepsze działanie i bardziej skuteczne działanie inspekcji farmaceutycznej, jeżeli chodzi o kontrolę zarówno hurtowni, jak i aptek, jak i właśnie tych nieuczciwych świadczeniodawców, często fikcyjnych świadczeniodawców, przez których te leki wychodzą - kontynuował Łanda. - Otóż planujemy pionizację GIF-u, czyli główny inspektor farmaceutyczny będzie miał pełną kontrolę nad strukturą wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Dzisiaj WIF-y podlegają dwóm urzędom: poniekąd wojewodzie, poniekąd GIF-owi. Moim zdaniem to trzeba zmienić.

Krzysztof Łanda wyjaśnił też, że wśród propozycji Ministerstwa Zdrowia znalazły się takie np. jak umożliwienie inspekcji farmaceutycznej dostępu do dokumentów skarbowych (wynika to z faktu, że faktury różnią się w hurtowniach i w urzędach skarbowych), zakaz łączenia pod jednym NIP-em działalności leczniczej oraz obrotu lekami, wzrost uprawnień głównej inspekcji farmaceutycznej (w tym mandaty w czasie inspekcji), wyłączenie możliwości składania sprzeciwu w czasie inspekcji, możliwość uzyskania asysty policji, prawo wejścia do pomieszczeń przylegających do hurtowni, możliwość przeszukiwania zamkniętych szafek, odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń podczas kontroli, sankcje finansowe za nieprzekazywanie dokumentów w trakcie kontroli.
- To są propozycje oczywiście do dyskusji zarówno międzyresortowych, wewnętrznych, jak i potem zewnętrznych i parlamentarnych – zakończył swoje wystąpienie Minister Łanda.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj