Dwóch kierowników w jednej aptece? | farmacja.pl

Dwóch kierowników w jednej aptece?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-02 11:32:59 /

Sąd Okręgowy w Łodzi rozstrzygał niedawno spór między apteką, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z uzasadnienia wyroku wynika między innymi, że w placówce zatrudnionych było jednocześnie dwóch kierowników, z czego jeden na pół etatu za 1000 zł brutto. Tymczasem kierownik ds. marketingu otrzymywał wynagrodzenie 2900 zł brutto. ZUS podejrzewał, że raporty rozliczeniowe były fikcyjne.

Sprawa trafiła do sądu ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował nagły awans farmaceutki i wzrost jej wynagrodzenia, który nastąpił zaledwie miesiąc przed jej przejściem na zwolnienie z powodu ciąży. Farmaceutka przez długi czas była zatrudniona w aptece na pół etatu za 925 zł brutto. 1 sierpnia 2016 roku podpisała aneks podwyższający jej wymiar czasu pracy do pełnego etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2900 zł brutto. Co ciekawe farmaceutka była już wtedy w ciąży.

Zdaniem ZUS wyłącznym celem ten zmiany była chęć uzyskania przez farmaceutkę (M.Ł.) wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana umowy o pracę miała być wynikiem objęcia przez nią funkcji kierownika ds. marketingu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał jednak, że nie doszło do realnych zmian w zakresie obowiązków kobiety. Mimo nowej funkcji, nie otrzymała też upoważnienia do podpisywania dokumentów firmowych.

Zdaniem ZUS ustalenie miesięcznego wynagrodzenia ubezpieczonego w wysokości 2900 zł, w krótkim okresie przed wystawieniem zaświadczeń o niezdolności do pracy było dokonane jedynie w celu znacznego podwyższenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ostatecznie sąd przyznał jednak rację aptece i nakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę świadczeń wyliczonych w oparciu o wynagrodzenie 2900 zł brutto. Z treści uzasadnienia decyzji sądu można dowiedzieć się zaskakujących rzeczy o funkcjonowaniu apteki. Wynika z niego, że w aptece było zatrudnionych jednocześnie dwóch kierowników (jeden na pełen etat za 2000 zł brutto, a drugi na pół etatu za 1000 zł brutto).

Płatnik składek w 2016 r. osiągnął przychód w wysokości 2 647 422,95 zł. W tym czasie spółka zatrudniała następujących pracowników:

1. M. B. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto,

2. J. K. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 września 2015 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,

3. M. T. (1) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,


4. M. T. (2) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,

5. K. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 925 zł brutto,

6. M. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku technika farmacji z wynagrodzeniem 1.850 zł brutto,

7. A. M. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 10 lutego 2017 r. w wymiarze ¼ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 500 zł brutto,

8. M. Ł. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 października 2015 r. do 5 kwietnia 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika ds. marketingu z wynagrodzeniem 2.900 zł brutto,

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wynika też, że kierownicy apteki korzystali w 2016 r. z urlopów w następujących terminach:

- M. B.: od 15 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. oraz od 21 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.,

- M. T. (1): od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r. do 2 września 2016 r.

Więcej szczegółów na Portalu Orzeczeń.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj