REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 3 stycznia 2017

Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację

REKLAMA

30 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie przegłosowała i tym samym zaakceptowała uchwałę w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy na terenie Gminy Stary Sącz w 2017 roku. Od tego momentu dyżury pełnione będą w cyklu tygodniowym w porze nocnej (od niedzieli do niedzieli) od godziny 20:00 -8:00 z wyjątkiem świąt i innych dni wolnych od pracy kiedy dyżur pełniony będzie przez całą dobę.

– Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów każdy mieszkaniec powiatu winien mieć zapewnioną dostępność do świadczeń realizowanych przez apteki ogólnodostępne, także w nocy i dni wolne od pracy – czytamy w uchwale podjętej przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. – Taki zapis ustawy jest konsekwencją roli, jaką ustawodawca przypisał aptekom jako placówkom ochrony zdrowia publicznego (art.86 ust.1) Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych a do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Biorąc powyższe podjęcie niniejszej Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego jest zasadne.

Rozkład godzin i harmonogram pracy aptek na rok 2017 wyznaczono po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

REKLAMA

– Przygotowując rozkład pracy aptek na terenie Powiatu oraz dyżurów na terenie Krynicy-Zdroju oraz Miasta i Gminy Stary Sącz wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności, dążąc do optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej – piszą Radni. – Rozkład dostosowano do bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i te nadzwyczajne, szczególne których częstotliwość występowania nie sposób przewidzieć.

REKLAMA

Źródło: starosadeckie.info

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych