Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację | farmacja.pl

Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-03 08:53:34 /

Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych, a do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować - twierdzi Rada Powiatu Nowosądeckiego.

30 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie przegłosowała i tym samym zaakceptowała uchwałę w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy na terenie Gminy Stary Sącz w 2017 roku. Od tego momentu dyżury pełnione będą w cyklu tygodniowym w porze nocnej (od niedzieli do niedzieli) od godziny 20:00 -8:00 z wyjątkiem świąt i innych dni wolnych od pracy kiedy dyżur pełniony będzie przez całą dobę.

- Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów każdy mieszkaniec powiatu winien mieć zapewnioną dostępność do świadczeń realizowanych przez apteki ogólnodostępne, także w nocy i dni wolne od pracy - czytamy w uchwale podjętej przez Radę Powiatu Nowosądeckiego. - Taki zapis ustawy jest konsekwencją roli, jaką ustawodawca przypisał aptekom jako placówkom ochrony zdrowia publicznego (art.86 ust.1) Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych a do kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować. Biorąc powyższe podjęcie niniejszej Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego jest zasadne.Rozkład godzin i harmonogram pracy aptek na rok 2017 wyznaczono po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

- Przygotowując rozkład pracy aptek na terenie Powiatu oraz dyżurów na terenie Krynicy-Zdroju oraz Miasta i Gminy Stary Sącz wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności, dążąc do optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej - piszą Radni. - Rozkład dostosowano do bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i te nadzwyczajne, szczególne których częstotliwość występowania nie sposób przewidzieć.

Źródło: starosadeckie.info

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj