Dyżurowy impas w Rawiczu | farmacja.pl

Dyżurowy impas w Rawiczu

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-10 08:56:33 /

Aptekarze z powiatu rawickiego nie zgadzają na przedmiotowe i bezrefleksyjne narzucanie niepotrzebnej i nieodpłatnej pracy, w formie dyżurów jakie wyznaczyła Rada Powiatu Rawickiego.

Mimo, że właściciele aptek z powiatu rawickiego informowali Starostwo powiatowe już we wrześniu 2016 roku, że nie zamierzają pełnić dyżurów w nocy, niedziele i dni świąteczne w roku 2017, urzędnicy i tak podjęli uchwałę nakładającą na nich taki obowiązek.

- Nie zgadzamy się na traktowanie nas, aptekarzy, przedmiotowo i bezrefleksyjne narzucanie nam niepotrzebnej i niepłatnej pracy - pisali w liście otwartym do Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Aptekarze nie otrzymali po wrześniowym piśmie żadnej ani nie przeprowadzono z nimi żadnych konsultacji. Starostwo Powiatowe w Rawiczu nie zainteresowało się, jakie są przyczyny podjęcia przez aptekarzy takiej decyzji.

- Należy wnioskować, że albo nie jesteśmy dla Rady Powiatu Rawickiego godnym partnerem do rozmowy, albo dla Rady Powiatu w ogóle nie istniejemy. Wobec tego dla nas Uchwała Rady Powiatu także nie „będzie istnieć”. Tym samym Rada Powiatu stworzyła martwe prawo - piszą aptekarze.

- Przypominamy, że to my mamy klucze do naszych aptek i to my mamy zezwolenia na ich prowadzenie. Nikt nie może nam nakazywać, kiedy mamy podejmować w nich pracę.
Aptekarze przytaczają też odpowiedź wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna na interpelację posłanki Marzeny Okła – Drewnowicz (nr 31669 z 29.04.2015 r.) w sprawie „pełnienia przez apteki dyżurów nocnych”:

"Powyższe uprawnienie organu należy jednak wyraźnie oddzielić od kwestii badania niestosowania się danej apteki do ustalonego na poziomie powiatu harmonogramu pracy apteki i ewentualnego wyciągania w związku z tym określonych konsekwencji. Żaden przepis analizowanej ustawy nie stanowi bowiem wprost o obowiązku stosowania się aptek do ustalonego dla nich rozkładu pracy, ani też nie przewiduje sankcji z tego tytułu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że to po stronie Starostwa, a nie aptekarzy, ciąży obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Pamiętać należy, że jak podaje ustawodawca – rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności".

- Rada Powiatu Rawickiego nie podjęła próby wypracowania dobrego rozwiązania, ani nie podjęła z nami dialogu. W zamian autorytarnie uchwaliła prawo, do którego my, aptekarze, nie musimy się stosować - piszą aptekarze.

- W naszej ocenie przedmiotowa Uchwała nie zawiera merytorycznego uzasadnienia, które by wyjaśniło dlaczego, mimo negatywnej opinii Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej i Burmistrza Gminy Rawicz (miasta - siedziby Powiatu), Rada Powiatu podjęła decyzję o takim harmonogramie. W miejscu uzasadnienia znalazł się tylko „suchy” tekst informujący, jaki akt prawny daje Starostwu Powiatowemu delegację do określenia godzin pracy aptek na danym terenie, oraz które z wymaganych prawem opinii były pozytywne, a które negatywne. Rada Powiatu, niestety, nie uzasadniła, czym kierowała się nie uwzględniając opinii negatywnych. Czyżby zabrakło argumentów? - pytają aptekarze.

Na koniec po raz kolejny właściciele aptek w powiecie rawickim poinformowali, że nie będą dyżurować.

- Rada Powiatu i Starostwo Rawickie będą odpowiedzialne za wszystkie konsekwencje niepoinformowania mieszkańców Powiatu Rawickiego o naszej decyzji - twierdzą aptekarze.

Źródło: mgr.farm

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj