REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 stycznia 2019

Dyżury, zapach apteki i „Techniczka”…

Artykuł pochodzi z serwisu

Są wśród farmaceutów osobistości niezwykłe. Ludzie wpływowi i inspirujący. Za ich sukcesem zawsze stoi pasja, praca i autentyczność. W najnowszym numerze MGR.FARM pokazujemy takich farmaceutów i podpowiadamy, jak do nich dołączyć.

Znani, lubiani, cenieni, podziwiani… wśród farmaceutów są osobistości, które dzięki pasji i pracy osiągnęły to, o czym marzą niemal wszyscy – pieniądze, prestiż, sławę. Nie da się zaprzeczyć, że farmaceutką, która osiągnęła spektakularny sukces, jest dr Irena Eris. Jej wpływ na polską farmację docenili niedawno czytelnicy serwisu Farmacja.pl, którzy wybrali ją „Farmaceutką 20-lecia”. Z tej okazji mieliśmy możliwość porozmawiania z dr Eris, która opowiedziała nam o swoich początkach i drodze na szczyt. Drodze, która nadal trwa i wiedzie poza horyzont wyobrażeń większości z nas. Do czego dąży „Farmaceutka 20-lecia”? O tym dowiecie się z wywiadu pt.: „Farmacja uczy konsekwencji”.

Jestem przekonany, że nie mniej inspirująca okaże się także niezwykła historia dra Grzegorza Cessaka. Na co dzień pełni on funkcję prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po pracy zrzuca jednak garnitur i wyciska ostatnie poty, ćwicząc crossfit. Na tym jednak nie koniec niezwykłych pasji i dokonań Grzegorza Cessaka, który może pochwalić się również zaskakującymi osiągnięciami… muzycznymi.

REKLAMA

Te osobistości polskiej farmacji bez wątpienia stanowią źródło inspiracji dla wielu farmaceutów, przedsiębiorców i młodych ludzi dopiero zaczynających swoją przygodę z tą branżą. Niektórzy z nich szukają swoich sposobów na sukces i wykorzystują w tym celu najnowsze zdobycze technologii. Rozwój mediów społecznościowych w ostatnich latach sprawił, że większego znaczenia nabrało budowanie marki osobistej. Wielu farmaceutów odniosło na tym polu sukces, realizując się pod względem zawodowym i prywatnym. W najnowszym numerze magazynu MGR.FARM podpowiadamy, jakie są najważniejsze elementy budowania marki osobistej i jakie cechy osobowości są niezbędne, by mieć szansę na jej skapitalizowanie.

REKLAMA

Dyżury aptek, Sense branding i wiele więcej…

Tradycyjnie szukamy też odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi farmaceuci spotykają się na co dzień. Jan Szulc w swoim artykule analizuje kwestię dyżurów aptek, a Marta Siembab zwraca uwagę na ważny element współczesnego marketingu, jakim jest… zapach. Konrad Okurowski przybliża z kolei ostatnie zmiany w przepisach dotyczących realizacji recepty i wydawania leków, które w jego opinii są powrotem do normalności w polskich aptekach. Natomiast Arkadiusz Przybylski podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące zastosowania witamin w recepturze aptecznej.

Trudno zliczyć i podsumować wszystkie tematy, które poruszamy w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM. Jak na największe czasopismo branżowe dla farmaceutów w Polsce – jedyne mające aż 120 stron – poruszamy wszystkie aspekty pracy i zainteresowań farmaceutów. Od marketingu, prawa i receptury, przez opiekę farmaceutyczną aż po historię i ciekawostki. A na deser zapraszamy do lektury kolejnego, nowego opowiadania Thomasa Arnolda. Wierzymy, że „być farmaceutą” nie oznacza wyłącznie pracy w aptece. Staramy się to udowadniać każdym kolejnym numerem magazynu MGR.FARM, który oddajemy do Waszych rąk przekonani, że to najlepszy numer, jaki do tej pory przygotowaliśmy.

>> Sprawdź co w najnowszym numerze! <<

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ