Dziwna odpowiedź GIF w sprawie klauzuli sumienia farmaceutów | farmacja.pl

Dziwna odpowiedź GIF w sprawie klauzuli sumienia farmaceutów

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-03 07:53:27 /

W przepisach nie ma klauzuli sumienia dla farmaceutów, ale każdemu przysługuje konstytucyjna wolność sumienia - twierdzi Główny Inspektor Farmaceutyczny. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie stwierdzenie GIF jest "dziwne".

Już w 2012 roku GIF zajął stanowisko, że w świetle obowiązującego prawa farmaceuta nie może odmówić sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia. Rzecznik Praw Obywatelskich, po ostatnich sygnałach dotyczących powstawania aptek, które odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych, wysłał jednak ponowne zapytanie do GIF o tę kwestię.

- Dostaliśmy tym razem od GIF dość dziwną odpowiedź ponieważ wprawdzie wskazał nam na przepisy prawa farmaceutycznego, z których jasno wynika że nie ma takiego przepisu, który umożliwia farmaceucie powołanie na klauzulę sumienia ale jednocześnie wskazał, że jest Konstytucja i jej artykuły 53 i 54 choć przyznaje farmaceuta nie wie, w jakim celu lek został przepisany, bo przecież leki antykoncepcyjne mają różne cele, niekoniecznie służące antykoncepcji - przyznała w programie "Połączenie" Radia Tok FM prof. Agnieszka Grzelak z Biura RPO.
- W obecnych przepisach prawo przewiduje możliwość powołania się na klauzulę sumienia tylko lekarzom i pielęgniarkom - mówi prof. Grzelak. Wprawdzie wolność sumienia mamy zagwarantowaną w konstytucji, ale mamy też inne prawa zagwarantowane w konstytucji. Jeśli prawodawca chce przyznać prawo do powołania się na klauzulę sumienia, powinien uregulować w ustawie przesłanki stosowania: kiedy można się na nią powołać, jakie są alternatywne możliwości skorzystania ze swojego prawa ma osoba, której odmówiono jakiegoś świadczenia i tak jest w przypadku ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jak również w przypadku pielęgniarek natomiast nie ma tego w przypadku farmaceutów.

- Jako ciekawostkę podam - mówiła prof. Grzelak - że w 2001 Europejski Trybunał Praw Człowieka badał możliwość odmowy wydania leku przez farmaceutę z Francji. Trybunał wyraźnie stwierdził, że dopóki leki są dopuszczone do obrotu i wydawane na receptę, przepisane przez lekarza farmaceuta nie ma możliwości powołania się na klauzulę sumienia.

Więcej na ten temat na stronach TOK FM.

Źródło: tokfm.pl

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj