REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 27 lipca 2018

EAHP: badanie dotyczące braków lekowych

Artykuł pochodzi z serwisu
W ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy członkami EAHP, polski oddział Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych przekazuje prośbę o włączenie się w badanie ankietowe dotyczące braków lekowych.
REKLAMA

Badanie ankietowe prowadzone jest w ramach projektu COST CA 15105 realizowanego przy udziale Komisji Europejskiej. Projekt COST to program rozwoju międzynarodowych sieci badawczych, w którym badacze z różnych krajów mogą realizować swoje projekty we współpracy z profesjonalistami z innych krajów UE.

Program COST CA15105 prowadzony jest w celu systematycznego zdobywania i przekazywania informacji o byłych, aktualnych i przyszłych brakach leków i specjalnych środków przeznaczenia żywieniowego.

REKLAMA

Więcej informacji o programie COST dostępnych jest na stronach Komisji Europejskiej: http://www.cost.eu/COST_Actions

REKLAMA

Bezpośredni link do programu CA15105: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15105

Częścią projektu jest ocena wpływu braków lekowych na zdrowie pacjenta. Wszyscy chętni do udziału w badaniu mają możliwość pobrać przetłumaczone dokumenty dotyczące programu, tj. list informacyjny, ulotkę dla pacjenta oraz ankietę badawczą.

LINK DO POBRANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty możliwe są do pobrania formie edytowalnej, każdy z Państwa będzie więc mógł dostosować (uzupełnić) je do Państwa Szpitala.

Prowadzone badanie nie ma charakteru komercyjnego. Jego celem jest ocena wpływu braków lekowych na zdrowie pacjenta, a w perspektywie – wpłynięcie na polepszenie dostępności do leków dla pacjentów UE. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na przeprowadzenie badania w Waszym Szpitalu, będziecie Państwo uprawnieni do samodzielnego opublikowania Państwa wyników na łamach prasy branżowej (artykuł, doniesienie itp.).

Historia współpracy z Komisją Europejską pokazuje, że racjonalne argumenty poparte wynikami badań są przyjmowane, a w konsekwencji zmianie może ulec polityka w zakresie dotyczącym danego problemu.

W razie pytań lub niejasności, możliwy jest kontakt z autorką badania – panią Daria Kuruc Poje – darijakuruc21@gmail.com (komunikacja w języku angielskim lub chorwackim).

W razie konieczności nawiązania kontaktu w języku polskim, proszę pisać na adres eahppl@gmail.com – polski oddział EAHP postara się przetłumaczyć i przekazać Państwa pytania.

 

Ankieta PL

Leaflet_ drug shortagesPL

List PL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych