Efekt "AdA" nadal trwa. Nowych aptek jak na lekarstwo... | farmacja.pl

Efekt "AdA" nadal trwa. Nowych aptek jak na lekarstwo...

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-02-21 06:50:00 /

Po wejściu w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego ("apteka dla aptekarza"), w całej Polsce złożono tylko 22 wnioski o wydanie zezwolenia na nową aptekę. To efekt wprowadzenia kryteriów własnościowych, ilościowych, demograficznych i geograficznych, jakie muszą spełnić od 25 czerwca tego typu placówki. W efekcie nowych aptek jest jak na lekarstwo...

Na początku września 2017 zaprezentowaliśmy dane dotyczące liczby wniosków o wydanie zezwolenia na nową aptekę, jakie wpłynęły do Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w całej Polsce. Wyliczenia obejmowały okres od stycznia do lipca 2017 - a więc dotyczyły ważnego przełomu na rynku aptecznym, jakim było wejście w życie tzw. "apteki dla aptekarza" (czytaj więcej: Apteczny krach? W lipcu tylko jeden wniosek na nową aptekę.).

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 25 czerwca, o zezwolenie na aptekę mają prawo ubiegać się wyłącznie farmaceuci, którzy tego typu działalność mogą prowadzić jednoosobowo lub w formie spółki – jawnej lub partnerskiej, której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie czynni farmaceuci, a przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie aptek (PKD 47.73.Z). Dodatkowo nową aptekę można otworzyć w odległości 1000 metrów od już istniejącej lub 500 metrów, jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada co najmniej 3 tys. mieszkańców. Farmaceuta lub kontrolowane przez niego podmioty mogą zarządzać maksymalnie czterema aptekami.

W lutym ponownie postanowiliśmy zapytać Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne w całej Polsce i liczby wniosków, jakie wpłynęły do nich po wejściu w życie słynnej "apteki dla aptekarza". Liczby jakie otrzymaliśmy wskazują, że "efekt AdA" nadal się utrzymuje.

Okazuje się, że przez kolejne 7 miesięcy obowiązywania "apteki dla aptekarza" w całej Polsce złożono w sumie 22 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej apteki. Najwięcej wpłynęło w styczniu 2018, z kolei najmniej w lipcu - a więc zaraz po wejściu w życie nowych przepisów.
Zdecydowanie najwięcej wniosków wpłynęło w województwie wielkopolskim, bo aż siedem (najwięcej w sierpniu). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie (4 wnioski), a dalej łódzkie i lubelskie (po 2 wnioski). W takich województwach jak zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie czy podkarpackie nie wpłynął ani jeden wniosek na nową aptekę, w ciągu ostatnich 7 miesięcy.

Przypomnijmy, że procedowanie ustawy wywołało poruszenie wśród przedsiębiorców z rynku aptecznego. W rezultacie od początku roku 2017 można było zaobserwować stopniowo rosnącą liczbę składanych wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Jedynie w lutym liczba ta była mniejsza niż w miesiącu poprzedzającym, co można tłumaczyć wspomnianym przegłosowaniem przez komisję sejmową, wniosku o odrzucenie ‘apteki dla aptekarza’. Z danych jakie zebrała nasza redakcja, wynika jednak, że w kolejnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby składanych wniosków, który swoje apogeum osiągnął w czerwcu – ostatnim miesiącu obowiązywania starych przepisów. To właśnie wtedy do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych w całej Polsce, wpłynęło w sumie ponad 500 wniosków na nowe apteki – niemal tyle, co łącznie w poprzednich pięciu miesiącach. Ostatecznie w pierwszym półroczu 2017 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 1000 wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek.

Źródło: MGR.FARM

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj