Eksperci będą dyskutować w Poznaniu o farmakoekonomice | farmacja.pl

Eksperci będą dyskutować w Poznaniu o farmakoekonomice

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-16 09:30:02 /

Już jutro odbędzie się w Poznaniu V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej". Wśród zaproszonych gości znajdzie się między innymi wiceminister zdrowia Marcin Czech oraz goście z zagranicy...

Celem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu farmakoekonomiki oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej problematyki organizacji i modelu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce i innych państwach europejskich. Założeniem Konferencji jest także przedstawienie i omówienie najnowszych trendów i zmian w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce wraz z ich potencjalnymi następstwami ekonomicznymi.

Ponadto udział w Konferencji zagranicznych gości umożliwia nakreślenie kolejnego celu przedsięwzięcia jakim jest konceptualizacja rozwiązań i problemów zagranicznych systemów opieki zdrowotnej. Celem organizowanej Konferencji jest także przybliżenie studentom tematyki farmakoekonomiki, wskazanie jej znaczenia dla efektywnej organizacji opieki zdrowotnej i w efekcie zachęcenie przyszłych absolwentów uczelni medycznych do aktywności w obrębie dyscypliny.

Konferencja odbędzie się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8 (sala 1010).

Plan konferencji:

10:00
Uroczyste otwarcie Konferencji przez:
1. JM Pana Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pana Prezydenta Miasta Poznania.
2. Wprowadzenie do tematyki Konferencji - Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

10:15 – 10:35 Wykład inauguracyjny: Uwarunkowania rynku farmaceutycznego - perspektywa strategiczna (długofalowa) - Prof. dr hab. Henryk Mruk – Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.

Panel 1. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie (Organization and funding of health care system in Poland and in the world)

Moderatorzy/Moderators: Prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Tomasz Zaprutko

Sesja anglojęzyczna / English session

10:35 – 10:50 Medicines Policy - Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu, Prof. dr hab. Marcin Czech – Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.

10:50 – 11:05 Generic substitution in reimbursement – perspective of clinical pharmacologist and pharmacoeconomist - dr hab. Maciej Niewada – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Badań Przedklinicznych CePT, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.

11:05 – 11:20 HTA implementation in pharmaceutical care and education system in Ukraine - Prof. dr hab. Olha Zaliska – Department of Management and Economy of Pharmacy, Medicine Technology and Pharmacoeconomics, Postgraduate Faculty. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine.

11:20 – 11:35 Hepatitis C – the National Health Fund approach to clinical and cost–effectiveness in the context of the control function of the public payer - Dyrektor dr Iga Lipska – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Warszawa.

11:35 – 11:50 Treatment of patients with psychiatric disorders within the German healthcare system - Prof. Dr. Robert Göder – Deputy Director Department for Psychiatry and Psychotherapy University Hospital Schleswig Holstein, Kiel, Germany.

11:50 – 12:05 Drug shortages within the health care system – analysis of the problem from Polish and international perspectives – dr Tomasz Bochenek - Zakład Gospodarki Lekiem, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

12:05 – 12:20 Dyskusja Panel 1 / Discussion Panel 1.

12:20 – 12:55 Przerwa kawowa / Coffee Break

1. Sesja posterowa z udziałem studentów / Students’ Poster Session

Panel 2. Koszyk świadczeń medycznych – dostępność ekonomiczna
Moderatorzy: Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska, Prof. dr hab. Olha Zaliska

12:55 – 13:10 Leczenie biologiczne vs standardowa terapia w przewlekłych chorobach zapalnych o podłożu immunologicznym - spojrzenie farmakoekonomiczne – dr n. med. Rafał Staszewski – Kanclerz ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

13:10 – 13:25 Czy szczepienie przeciwko grypie powinno znajdować się w koszyku świadczeń gwarantowanych? Między ekonomią a epidemiologią – dr n. ekon. Michał Seweryn – EconMed Europe Sp. z o.o., Kraków.
13:25 – 13:40 Rynek apteczny po AdA - dr Jarosław Frąckowiak - Wiceprezes Zarządu PEX PharmaSequence Sp. z o.o., Warszawa.

13:40 – 13:55 Funkcja kontrolna NFZ w zakresie gospodarki lekami – Dyrektor Piotr Bromber - Lubuski Oddział Wojewódzkiego NFZ, Zielona Góra.

13:55 – 14:10 Analiza przyczyn i trybu przyjęć do rehospitalizacji po ostrym zespole wieńcowym – lek. Adam Kruszewski – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Warszawa.

14:10 – 14:25 Planowane zmiany w finansowaniu szczepień ochronnych ze środków publicznych w Polsce w kontekście oceny farmakoekonomicznej – dr n. med. Rafał Rdzany – GlaxoSmithKline, Warszawa

14:25 – 14:40 Koszty świadczeń ponoszone przez płatnika publicznego związane z przeprowadzaniem zabiegów TAVI w kontekście wybranych efektów zdrowotnych – lek. Bogusława Osińska – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Warszawa.

14:40 – 14:55 Otyłość kosztowną chorobą - Prof. dr hab. Wiesław Bryl – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

14:55 – 15:10 Dyskusja Panel 2.

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

Panel 3. Innowacyjność terapii medycznych
Moderatorzy: Prof. dr hab. Wiesław Bryl, Prof. dr hab. Marek Simon,

15:30 – 15:40 Choroby rzadkie w krajach Unii Europejskiej. Problemy finansowania a rozwiązania – Dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, mgr farm. Partycja Kurowska – Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa.

15:40 – 15:50 Ryzyko i niepewność w ocenie HTA – dr Wojciech Wysoczański – były Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa.

15:50 – 16:00 System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL) jako pierwsza zwalidowana usługa farmaceutyczna do realizowania opieki farmaceutycznej - dr Piotr Merks - Prezes Zarządu Piktorex Sp. z o.o., Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń .

16:00 – 16:10 Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla system opieki zdrowotnej - Prof. dr hab. Paweł Bogdański - Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:10 – 16:20 Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów, pacjentom w wieku podeszłym, objętym opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia - Prof. dr hab. Marek Simon - Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:20 – 16:30 Monitorowanie terapii biologicznej w nieswoistych zapaleniach jelit - dr Paweł Petryszyn, Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska – Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.

16:30 – 16:40 Interprofesjonalność a zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia - dr Magdalena Cerbin-Koczorowska - Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:40 – 16:50 Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce - dr Ewa Bandurska – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.

16:50 – 17:00 Drakunkuloza – choroba zaniedbana czy wkrótce pokonana? – mgr Katarzyna Przybylska, Maurycy Karczewski - Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

17:00 – 17:15 Dyskusja Panel 3.

17:15 – 17:30 Zakończenie Konferencji

Więcej na temat konferencji na stronie wydarzenia.

Źródło: materiały organizatora

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj