Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 16 listopada 2017

Eksperci będą dyskutować w Poznaniu o farmakoekonomice

Celem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu […]

Celem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu farmakoekonomiki oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej problematyki organizacji i modelu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce i innych państwach europejskich. Założeniem Konferencji jest także przedstawienie i omówienie najnowszych trendów i zmian w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce wraz z ich potencjalnymi następstwami ekonomicznymi.

Ponadto udział w Konferencji zagranicznych gości umożliwia nakreślenie kolejnego celu przedsięwzięcia jakim jest konceptualizacja rozwiązań i problemów zagranicznych systemów opieki zdrowotnej. Celem organizowanej Konferencji jest także przybliżenie studentom tematyki farmakoekonomiki, wskazanie jej znaczenia dla efektywnej organizacji opieki zdrowotnej i w efekcie zachęcenie przyszłych absolwentów uczelni medycznych do aktywności w obrębie dyscypliny.

Konferencja odbędzie się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8 (sala 1010).

Plan konferencji:

10:00
Uroczyste otwarcie Konferencji przez:
1. JM Pana Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Pana Prezydenta Miasta Poznania.
2. Wprowadzenie do tematyki Konferencji – Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

10:15 – 10:35 Wykład inauguracyjny: Uwarunkowania rynku farmaceutycznego – perspektywa strategiczna (długofalowa) – Prof. dr hab. Henryk Mruk – Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.

Panel 1. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie (Organization and funding of health care system in Poland and in the world)

Moderatorzy/Moderators: Prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Tomasz Zaprutko

Sesja anglojęzyczna / English session

10:35 – 10:50 Medicines Policy – Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu, Prof. dr hab. Marcin Czech – Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.

10:50 – 11:05 Generic substitution in reimbursement – perspective of clinical pharmacologist and pharmacoeconomist – dr hab. Maciej Niewada – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Badań Przedklinicznych CePT, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa.

11:05 – 11:20 HTA implementation in pharmaceutical care and education system in Ukraine – Prof. dr hab. Olha Zaliska – Department of Management and Economy of Pharmacy, Medicine Technology and Pharmacoeconomics, Postgraduate Faculty. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine.

11:20 – 11:35 Hepatitis C – the National Health Fund approach to clinical and cost–effectiveness in the context of the control function of the public payer – Dyrektor dr Iga Lipska – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Warszawa.

11:35 – 11:50 Treatment of patients with psychiatric disorders within the German healthcare system – Prof. Dr. Robert Göder – Deputy Director Department for Psychiatry and Psychotherapy University Hospital Schleswig Holstein, Kiel, Germany.

11:50 – 12:05 Drug shortages within the health care system – analysis of the problem from Polish and international perspectives – dr Tomasz Bochenek – Zakład Gospodarki Lekiem, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

12:05 – 12:20 Dyskusja Panel 1 / Discussion Panel 1.

12:20 – 12:55 Przerwa kawowa / Coffee Break

1. Sesja posterowa z udziałem studentów / Students’ Poster Session

Panel 2. Koszyk świadczeń medycznych – dostępność ekonomiczna
Moderatorzy: Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska, Prof. dr hab. Olha Zaliska

12:55 – 13:10 Leczenie biologiczne vs standardowa terapia w przewlekłych chorobach zapalnych o podłożu immunologicznym – spojrzenie farmakoekonomiczne – dr n. med. Rafał Staszewski – Kanclerz ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

13:10 – 13:25 Czy szczepienie przeciwko grypie powinno znajdować się w koszyku świadczeń gwarantowanych? Między ekonomią a epidemiologią – dr n. ekon. Michał Seweryn – EconMed Europe Sp. z o.o., Kraków.

13:25 – 13:40 Rynek apteczny po AdA – dr Jarosław Frąckowiak – Wiceprezes Zarządu PEX PharmaSequence Sp. z o.o., Warszawa.

13:40 – 13:55 Funkcja kontrolna NFZ w zakresie gospodarki lekami – Dyrektor Piotr Bromber – Lubuski Oddział Wojewódzkiego NFZ, Zielona Góra.

13:55 – 14:10 Analiza przyczyn i trybu przyjęć do rehospitalizacji po ostrym zespole wieńcowym – lek. Adam Kruszewski – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Warszawa.

14:10 – 14:25 Planowane zmiany w finansowaniu szczepień ochronnych ze środków publicznych w Polsce w kontekście oceny farmakoekonomicznej – dr n. med. Rafał Rdzany – GlaxoSmithKline, Warszawa

14:25 – 14:40 Koszty świadczeń ponoszone przez płatnika publicznego związane z przeprowadzaniem zabiegów TAVI w kontekście wybranych efektów zdrowotnych – lek. Bogusława Osińska – Departament Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Warszawa.

14:40 – 14:55 Otyłość kosztowną chorobą – Prof. dr hab. Wiesław Bryl – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

14:55 – 15:10 Dyskusja Panel 2.

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa

Panel 3. Innowacyjność terapii medycznych
Moderatorzy: Prof. dr hab. Wiesław Bryl, Prof. dr hab. Marek Simon,

15:30 – 15:40 Choroby rzadkie w krajach Unii Europejskiej. Problemy finansowania a rozwiązania – Dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, mgr farm. Partycja Kurowska – Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa.

15:40 – 15:50 Ryzyko i niepewność w ocenie HTA – dr Wojciech Wysoczański – były Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa.

15:50 – 16:00 System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL) jako pierwsza zwalidowana usługa farmaceutyczna do realizowania opieki farmaceutycznej – dr Piotr Merks – Prezes Zarządu Piktorex Sp. z o.o., Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń .

16:00 – 16:10 Epidemia otyłości – zagrożenia ekonomiczne dla system opieki zdrowotnej – Prof. dr hab. Paweł Bogdański – Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:10 – 16:20 Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów, pacjentom w wieku podeszłym, objętym opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia – Prof. dr hab. Marek Simon – Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:20 – 16:30 Monitorowanie terapii biologicznej w nieswoistych zapaleniach jelit – dr Paweł Petryszyn, Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska – Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.

16:30 – 16:40 Interprofesjonalność a zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia – dr Magdalena Cerbin-Koczorowska – Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

16:40 – 16:50 Hospicjum oczami młodych. Analiza opieki hospicyjnej realizowanej w Polsce – dr Ewa Bandurska – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.

16:50 – 17:00 Drakunkuloza – choroba zaniedbana czy wkrótce pokonana? – mgr Katarzyna Przybylska, Maurycy Karczewski – Katedra i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny, Poznań.

17:00 – 17:15 Dyskusja Panel 3.

17:15 – 17:30 Zakończenie Konferencji

Więcej na temat konferencji na stronie wydarzenia.

Źródło: materiały organizatora

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz