REKLAMA
Autor: Maciej Czerwi ski Opublikowano: 11 czerwca 2018

Ekspozycja, ekspedycja i samoobsługa

Artykuł pochodzi z serwisu

Ewolucja aptecznych wnętrz odbywa się na naszych oczach. Znikają szyby oddzielające farmaceutę od pacjenta, pojawia samoobsługa i wielkie ekrany zamiast półek… Na co zwrócić uwagę, by urządzić aptekę tak, by wpisywała się w najnowsze trendy?

Jeśli apteka dysponuje naprawdę dużą izbą ekspedycyjną, można pokusić się o stworzenie małych alejek zbudowanych z półek. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Towarzyszą nam w pracy codziennie. Są niezbędne do funkcjonowania każdej apteki, zapewniają porządek i umożliwiają odpowiednie zarządzanie magazynem. Są dosłownie podstawą, dla całego aptecznego asortymentu. Mowa oczywiście o meblach, które w różnych wersjach, parametrach i kształtach są obecne w naszej pracy. Jak zmieniały się apteczne wnętrza można łatwo prześledzić wybierając się do jednego z kilku muzeów farmacji, jakie funkcjonują w Polsce. Charakterystyczne gabloty mieszczące na swoich rozlicznych półkach słoje z substancjami recepturowymi, niewielkie, ciężkie szuflady i lada ekspedycji z szybą – to umeblowanie charakterystyczne dla aptek z zamierzchłych czasów. A wszystko to wykonane z solidnego, acz ciężkiego drewna. Taki wzorzec panował i niekiedy gdzieniegdzie jeszcze nadal występuje w naszych aptekach – z tą różnicę, że obecnie zamiast litego drewna mamy rozmaite kombinacje płyt pilśniowych lub sklejek.

Jak wszystkie przedmioty użytkowe, również meble apteczne z roku na rok ewoluują. Zmiany dotyczą nie tylko trendów estetycznych, ale także służą poprawie ergonomii funkcjonowania aptek. Umeblowanie jest też istotnym elementem strategii marketingowej. Rzut oka na nowopowstające apteki wystarczy, by dostrzec szereg innowacji, o których dawnym farmaceutom się nawet nie śniło. To już nie tylko proste regały i półki, ale często konstrukcje z wbudowanym oświetleniem, szklanymi półkami o odpowiedniej nośności, często zwieńczone tablicą informacyjną dla laików na temat asortymentu znajdującego się na tym regale. Drewniane komody zastąpione zostały przez metalowe szafy głębokiego składowania, wyposażone w dużą ilość szuflad na prowadnicach. Również elementy służące do prezentacji asortymentu nie ograniczają się tylko do półek…

Półki i szuflady

Prawidłowo dobrane meble apteczne podkreślą charakter apteki, jako placówki ochrony zdrowia. Pomagają w organizacji pracy za pierwszym stołem i na ekspedycji oraz organizują powierzchnię magazynową dla leków i wyrobów medycznych. Są także ozdobą całej apteki. Jakie sprawdzone rozwiązania meblowe pojawiają się w aptekach najczęściej?

Otóż absolutną podstawą są… półki. Mają one dwojakie zastosowanie. Po pierwsze i najważniejsze, umożliwiają prezentację produktów aptecznych. Po drugie, stanowią to miejsce ich magazynowania. Wybierając tego typu mebel warto zwrócić zatem uwagę na to, istnieje możliwość dostosowywania wysokości półek do naszych potrzeb, zastosowane rozwiązania są na tyle proste oraz intuicyjne, by nie wymagały użycia dodatkowych narzędzi. Jednocześnie warto zadbać o to, by ich konstrukcja zapewniała odpowiednią stabilność całego mebla.

Półki (w formie regału lub wiszące) często zwieńczone są opisem (w formie panelu lub innego rozwiązania). Warto zwrócić uwagę, by był on łatwy w demontażu, np. mocowany na rzepy lub zatrzaski albo (co uważam za najlepsze rozwiązanie) stanowił miejsce do ulokowania magnetycznej folii z informacją o asortymencie. Dzięki temu kierownik lub właściciel może w dość szybki sposób dostosować informację do zmiennego i sezonowego asortymentu. Ten najbardziej podstawowy mebel może mieć też np. wbudowane oświetlenie.

Warto zwrócić uwagę również na szafy z szufladami głębokiego składowania. To rozwiązanie coraz częściej spotykane w nowoczesnych aptekach – mimo dość wysokiej ceny.

Szerokość, głębokość i wysokość tego mebla jest różnoraka i zwykle udaje się znaleźć kompromis pomiędzy parametrami izby ekspedycyjnej, a kubaturą tej metalowej komody. Nie zapominajmy, aby jej usytuowanie zapewniało łatwy dostęp do leków – tak by farmaceuci i technicy farmaceutyczni musieli przepychać między sobą szukając produktów. Wybierając model zwróćmy uwagę na kilka parametrów: szuflada po wysunięciu powinna sprawnie się blokować i nie wypadać z prowadnic, ale jednocześnie jej wyciągnięcie powinno być możliwe bez konieczności wzywania serwisu. Jest to o tyle ważne, że od czasu do czasu, nieprawidłowo ułożone w tylnej części szuflady leki, potrafią spaść na dno całego regału – wtedy wyjęcie, przynajmniej najniższej szuflady, jest jedynym sposobem na ich odzyskanie.

Same szuflady powinny być też wyposażone w przegródki, których przemieszczanie nie powinno sprawiać trudności – podobnie jak i ich wymiana, gdy w miarę używania ulegną zniszczeniu. Kupując system szuflad o wysokości przewyższającej wzrost przeciętnego człowieka, warto zadbać o to, by miały one przezroczyste dno. To umożliwia wgląd do szuflady również od dołu. Sam front szuflady powinien być pełny, idealnie dopasowany do całości – poprawia to estetykę wnętrza apteki. Oczywiście małe schodki lub tzw. „noga słonia” również są bardzo istotnymi elementami współgrającymi z tym rozwiązaniem.

_____________________________________________________
Zacytuj ten artykuł jako:

 • Maciej Czerwiński, Ekspozycja, ekspedycja i samoobsługa, MGR.FARM, nr 5/2017 (15), str. 28-31

Strony

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz