REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 24 maja 2018

EMA: Zyntibra – ryzyko przewyższa korzyści

Artykuł pochodzi z serwisu

Pacjenci mogą być narażeni na ryzyko od rozpoczęcia leczenia i przez kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, i nie można przewidzieć, którzy pacjenci zostaną dotknięci możliwym ryzykiem. PRAC potwierdził zatem swoje wcześniejsze wnioski, że ryzyko Zinbryty przewyższa korzyści dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Pracownicy służby zdrowia powinni nadal monitorować pacjentów, którzy byli leczeni produktem Zinbryta zgodnie z zaleceniami wydanymi w marcu 2018 r.

REKLAMA

Nie ma bezpośrednich konsekwencji przeglądu PRAC, ponieważ Zinbryta nie ma już zezwolenia w UE. W dniu 27 marca 2018 r. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostało wycofane na wniosek spółki Biogen Idec Ltd, spółki wprowadzającej lek na rynek. Lek Zinbryta nie jest już dostępny w szpitalach i aptekach w UE.

REKLAMA

Pełne sprawozdanie z oceny zostanie wkrótce opublikowane.

Zinbryta to lek, który został dopuszczony w 2016 roku do leczenia nawracających postaci stwardnienia rozsianego. Do tej pory ponad 10 000 pacjentów było leczonych lekiem Zinbryta na całym świecie. Większość pacjentów w UE była leczona w Niemczech.

Przegląd Zinbryta został zainicjowany na wniosek Komisji Europejskiej w dniu 26 lutego 2018 r., Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.Artykuł EMA: Zyntibra – ryzyko przewyższa korzyści pochodzi z serwisu Apteka Szpitalna.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych