REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 3 czerwca 2020

Farmaceuci muszą przekazywać adres elektroniczny lub adres elektronicznej skrzynki podawczej

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Prezes NFZ wydał komunikat dotyczący realizacji obowiązku przekazania przez osoby uprawnione do wystawiania recept adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej.

Komunikat Prezesa NFZ dotyczący realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399 z późn. zm.), kierowany jest do osób, które uprawnione są do wystawiania recept.

Prezes NFZ podaje do informacji, że w przypadku realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIa i art. 173 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozostających we właściwości Prezesa NFZ oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, istnieje obowiązek przekazania przez osoby uprawnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który doręczana będzie korespondencja w celu realizacji zadań, które wynikają z powołanych przepisów prawa.

REKLAMA

Prezes NFZ informuje również, że zaniechanie realizacji tego obowiązku przez zobowiązane do tego podmioty lub jego wadliwe wykonanie, pociągające za sobą nieskuteczne doręczanie pism na wskazany adres w trybie art. 61za ustawy o świadczeniach, bądź doręczanie pism na niepoprawnie wskazany adres, może mieć negatywne skutki dla podmiotu kontrolowanego w kwestii biegu terminów ustawowych.

REKLAMA

Źródło: AM/nfz-olsztyn.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych