Farmaceuci szpitalni zniecierpliwieni | farmacja.pl

Farmaceuci szpitalni zniecierpliwieni

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-03 13:20:30 /

Dariusz Smoliński, pełniący funkcję sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej poprzedniej kadencji, pyta publicznie obecne władze NRA o działania podjęte w celu poprawy sytuacji farmaceutów szpitalnych w pierwszym roku jej działania.

Farmaceuta przypomina w swoim liście, że zgodnie z podjętą Uchwałą nr VII/26/2016, VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31.01.2016 roku, w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego, Naczelna Rada Aptekarska zobowiązana została do podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawienie sytuacji farmaceutów szpitalnych.

KZA zobowiązał NRA między innymi do podjęcia pilnych działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych. Naczelna Rada Aptekarska powinna też podjąć działania mające na celu określenie płacy minimalnej dla farmaceutów szpitalnych, w szczególności - w celu skutecznej realizacji zadania - KZA zobowiązał Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do ścisłej współpracy z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązał też NRA do podjęcia działań mających na celu ustalenie norm zatrudnienia farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, w zależności od ilości łóżek i zakresu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze, tak aby minimalna norma zatrudnienia w podmiotach leczniczych wynosiła nie mniej niż jeden etat farmaceuty szpitalnego na 100 łóżek szpitalnych.

- Jako szeregowy farmaceuta odprowadzający regularnie składki na samorząd aptekarski, w imieniu kolegów zatrudnionych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi, które z ww. najważniejszych działań i podjętych na VII KZA przez Naczelną Radę Aptekarską zobowiązań zostały w ubiegłym roku podjęte i zrealizowane w części dotyczącej środowiska farmaceutów szpitalnych – pisze Dariusz Smoliński.

Pełna treść listu do pobrania z TEGO ADRESU.

Źródło: aptekaszpitalna.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj