Farmaceuci wybrali aptekarza powiatowego | farmacja.pl

Farmaceuci wybrali aptekarza powiatowego

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-06 08:30:00 /

Aptekarze z terenu Powiatu Stalowowolskiego wybrali swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował ich w kontaktach z samorządami oraz Podkarpacką Okręgową Radą Aptekarską. Do jego zadań będzie należeć m.in. współpraca z powiatem przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek czy informowanie o naruszaniu zakazu reklamy aptek…

25 października w stalowowolskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie farmaceutów z terenu Powiatu Stalowowolskiego z przedstawicielami Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Zostało ono zorganizowane w celu wyłonienia Aptekarza Powiatowego.
- Zgodnie z uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, staramy się ustanowić w każdym powiecie naszego województwa stanowisko Aptekarza Powiatowego. Do jego zadań należy m.in. współpraca ze starostwem przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w danym powiecie, na przykład naruszaniu zakazu reklamy aptek. Aptekarz Powiatowy to funkcja odpowiedzialna, ale pełniona społecznie - niepodlegająca wynagrodzeniu - mówi Jacek Brodziński, wiceprezes PORA.

Wyboru Aptekarza Powiatowego stalowowolscy farmaceuci dokonali w głosowaniu jawnym, spośród aptekarzy przybyłych na wspomniane spotkanie. Jednogłośnie został nim magister farmacji Michał Dobrowolski, kierownik Apteki Gemini.

Źródło: stalowka.net

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj