Farmaceuci zapłacą wyższe składki | farmacja.pl

Farmaceuci zapłacą wyższe składki

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-29 09:23:30 /

Szeregowi farmaceuci należący do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie zapłacą od przyszłego roku wyższą składkę. Jak tłumaczy prezes Michał Byliniak, to pierwszy krok na drodze do zrównania wysokości składek dla wszystkich farmaceutów. Czy inne izby pójdą w jego ślady? Wiele wskazuje na to, że powinny…

Od 1 stycznia składka farmaceutów należących do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie wzrośnie z 20 zł miesięcznie, to 35 zł. Bez zmian pozostanie wysokość składki kierowników aptek (ogólnodostępnych i szpitalnych) oraz kierowników hurtowni. Ta nadal będzie wynosiła 60 zł miesięcznie.

- Zmiana uchwały dotyczącej wysokości składek jest pierwszym krokiem mającym na celu doprowadzenie do ujednolicenia składek - tłumaczy na Farmacja.net prezes Izby, Michał Byliniak. - Wprowadzenie ujednolicenia w ramach jednorazowej decyzji skutkowałoby podniesieniem składek, dla grupy obecnie płacącej najmniej, o ponad 100% - przykładem może być izba podkarpacka. ORA mając świadomość tego faktu uznała, że taki jednorazowy ruch może być zbyt dużym obciążeniem i przyjęła dwuetapowość, jako właściwą drogę do osiągnięcia jednolicenia składek. Jednocześnie z każdej odprowadzanej składki prawie 10 zł jest odprowadzane na rzecz izby Naczelnej i składka w wysokości 20 zł nie pokrywa kosztów prowadzenia aktywności. Wysokość składki w każdej z izb determinują koszty stałe oraz koszty prowadzonej na rzecz farmaceutów działalności: szkoleń, ubezpieczeń, dostępu do obsługi prawnej, sądu, rzecznika, etc. – tłumaczy Michał Byliniak.

Wszyscy farmaceuci są równi?

Temat składek od zawsze budzi emocje. Każda z okręgowych izb aptekarskich samodzielnie ustala ich wysokość dla swoich członków na podstawie ustawy o izbach aptekarskich (art.29.3). W rezultacie dochodzi do ogromnych dysproporcji, a na wysokość składki ma wpływ nie tylko przynależność do konkretnej izby, ale też funkcja jaką pełni farmaceuta. Zdecydowana większość izb różnicuje bowiem wysokość składki w zależności od tego czy farmaceuta jest kierownikiem apteki, jej właścicielem, szeregowym pracownikiem czy wykonuje zawód farmaceuty w innym miejscu. Jak na razie tylko pięć z dwudziestu izb zdecydowało się na zrównanie wysokości składek dla wszystkich aptekarzy: Śląska Izba Aptekarska w Katowicach (40 zł), Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska (44 zł), Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska (35 zł), Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie (40zł) i Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska (45 zł).

Kilka lat temu grupa farmaceutów z wielkopolski domagała się ujednolicenia składek w swojej izbie. Swoje żądanie argumentowali między innymi wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 roku (sygn. akt III ZS 2/05), który orzekając w sprawie skargi Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, że organy samorządu nie mogą różnicować wysokości składek korporacyjnych w sposób sprzeczny z zasadami samorządności i równości. To właśnie w konsekwencji tego wyroku, wysokość składek dla farmaceutów zdecydowała się ujednolicić w 2013 roku Śląska Izba Aptekarska w Katowicach. W uzasadnieniu uchwały prezes izby - dr Piotr Brukiewicz - przyznał wtedy, że "tak jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że składka za przynależność do samorządu zawodnego powinna być w jednakowej wysokości dla wszystkich członków".
Póki co jednak nie wszystkie izby podzielają to stanowisko. Rezultatem tego są niekiedy kuriozalne sytuacje, gdzie w jednej izbie istnieje nawet 5 różnych wysokości stawek - w zależności od zajmowanej przez farmaceutę funkcji i wykonywanej pracy. Najlepszym przykładem jest chociażby Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie składka kierownika apteki wynosi 45 zł, szeregowego farmaceuty 30 zł, kierownika apteki szpitalnej 25 zł, szeregowego farmaceuty w szpitalu 20 zł, a pracowników naukowych 10 zł. Do tego wszyscy niepracujący farmaceuci na emeryturze muszą płacić co miesiąc składkę wysokości 1 zł.

Kto daje więcej, kto daje mniej…

Jeśli wysokość płaconej składki miałaby kluczowe znaczenie dla farmaceutów przy wyborze miejsca pracy, to za pełnienie funkcji kierownika najmniej zapłaciliby należąc do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Tam składka dla kierownika apteki wynosi tylko 35 zł. Najwyższą składkę płacą za to kierownicy aptek w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej - aż 80 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znajdują się Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska i Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie stawka dla kierownika wynosi 75 zł.

Szeregowy farmaceuta pracujący w aptece najniższą składkę dla swojej izby, zapłaci z kolei w Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (20 zł) i Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (20 zł). Do końca roku tyle samo będą też płacić farmaceuci należący do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, a od 1 stycznia 2018 roku czeka ich podwyżka do 35 zł miesięcznie. To jednak nadal mało w porównaniu do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej gdzie szeregowy farmaceuta pracujący w aptece płaci miesięcznie 50 zł.

Co jednak w sytuacji, gdy farmaceuta jest zarówno właścicielem, kierownikiem, jak i pracownikiem swojej apteki? W takich sytuacjach większość Izb przyjmuje zasadę płacenia tylko najwyższej ze składek, do których kwalifikuje się aptekarz. Część izb stworzyła jednak osobne kategorie dla farmaceutów posiadających swoje apteki. W Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie farmaceuta właściciel, współwłaściciel lub udziałowiec apteki (bądź hurtowni) płaci składkę w wysokości 90 zł miesięcznie. Rekordowa pod tym względem jest jednak Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska, gdzie farmaceuta posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej i pełniący w nich funkcję kierownika, oddaje samorządowi miesięcznie 110 zł.

Farmaceuci już od dawna apelują o ujednolicenie składek, a różnicowanie ich wysokość pod względem zajmowanej funkcji czy wykonywanej pracy, jest dla nich niezrozumiałe i krzywdzące. O tym, że wszyscy farmaceuci są równi wobec samorządu aptekarskiego świadczy też chociażby fakt, że Naczelna Izba Aptekarska od każdej z okręgowych izb pobiera składkę wysokości 8 zł za każdego jej członka - niezależnie od pełnionej przez niego funkcji i wykonywanej pracy.

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj