REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 stycznia 2019

Farmaceucie grozi kara, za użyczenie swojego hasła technikowi…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Śląska Izba Aptekarska przypomina, że niedopuszczalne i sprzeczne z prawem jest dobrowolne użyczanie przez magistrów farmacji swoich haseł do systemów komputerowych w aptece do pracy technikom farmaceutycznym. Jest to nie tylko ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, ale też zasad etyki i deontologii zawodowej, co może być karane przez sądy aptekarskie.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej przypomina o obowiązkach kierownika oraz właściciela apteki. To efekt nieprawidłowości w jednej z jarocińskich aptek, opisywanych w ostatnim czasie przez media. Przypomnijmy, że w Jarocinie doszło do błędnego wydania leku przez techniczkę farmaceutyczną. Była ona sama w aptece, a także nie miała uprawnień do wydania tego leku (narkotyk). Jednocześnie pracowała na loginie kierownika apteki (czytaj więcej: Techniczka pomyliła dawkę morfiny. Pacjentka nie żyje…).

Krystian Szulc przypomina, że za prowadzenie apteki pod względem fachowym  odpowiada kierownik apteki. Wynika to z przepisów prawa farmaceutycznego i ustaw z tym związanych (np. refundacje). Jednocześnie kierownik apteki ma obowiązek pisemnie wskazać osobę lub osoby, które go zastępują w czasie jego nieobecności w aptece. Także kierownik apteki odpowiada za takie zorganizowanie pracy w aptece, aby osoby uprawnione wydawały produkty lecznicze zgodnie ze swoimi kompetencjami.

REKLAMA

Dobrowolne użyczanie haseł do systemów aptecznych

REKLAMA

– Niedopuszczalne i sprzeczne z prawem jest dobrowolne użyczanie przez magistrów farmacji swoich haseł do systemów komputerowych w aptece do pracy technikom farmaceutycznym. Jest to nie tylko ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, ale też zasad etyki i deontologii zawodowej. Co może być karane przez sądy aptekarskie. W skrajnych przypadkach należy się liczyć z odpowiedzialnością cywilną (odszkodowawcza) i karną – informuje radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Jednocześnie Szulc przypomina, że kierownik apteki nie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Chyba, że tak postanowiono w umowie. Nie odpowiada więc za zapewnienie obsady magistrów farmacji w aptece. Jest to obowiązek przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. W razie niezapewnienia przez przedsiębiorcę obsady magistrów farmacji, obowiązkiem kierownika jest zgłosić tę sytuację do WIF i Izby aptekarskiej. WIF powinien wtedy unieruchomić aptekę do czasu zapewnienia przez przedsiębiorcę obsady magistrów farmacji.

Obowiązki i prawa kierownika apteki

– Kierownik apteki zatrudniony na umowie o pracę nie ma obowiązku (za wyjątkiem stanu klęski żywiołowej lub wojny) pozostawać w pracy ponad normy dopuszczone przez Kodeks Pracy. Nie ma obowiązku korzystać tylko ze źródeł zaopatrzenia wskazanych przez właściciela w sytuacji braku leków. W celu zabezpieczenia pacjentom produktów leczniczych ma obowiązek zakupić je tam gdzie są dostępne – uważa radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Za kierowanie apteką bez uprawnień lub wydawania leków z apteki bez posiadanych uprawnień ustawodawca przewidział karę grzywny (art. 131), czyli traktuje taki czyn jako wykroczenie. Oprócz tego na kierowniku apteki ciąży też wiele obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych.

Źródło: ŁW/SIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych