Farmaceuta bez stażu otworzy aptekę? | farmacja.pl

Farmaceuta bez stażu otworzy aptekę?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-23 09:30:00 /

Studia farmaceutyczne skończył 13 lat temu. Nie odbył wtedy 12-miesięcznego stażu i nie otrzymał Prawa Wykonywania Zawodu. Teraz dostał je bez większego problemu i to nie przepracowawszy ani jednego dnia w aptece. Zgodnie z nowymi przepisami, ma też prawo to otwarcia własnej...

Po ostatniej nowelizacji prawa farmaceutycznego, nazywanej też 'apteką dla aptekarza', prawo wykonywania zawodu farmaceuty nabrało szczególnego znaczenia. Od 26 czerwca jest to bowiem dokument niezbędny do otwarcia własnej apteki lub wejścia w spółkę, która chciała by taką placówkę powołać do życia. Przypomnijmy, że art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne stanowi, iż prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.

Nic więc dziwnego, że prawo wykonywania zawodu farmaceuty stało się od kilku miesięcy szczególnie cenne. Zwłaszcza dla tych farmaceutów, którzy dostrzegli dla siebie szansę na otwarcie apteki, choć wcześniej o tym nie myśleli. Okazuje się jednak, że obowiązujące przepisy zezwalają na uzyskanie PWZ farmaceutom, którzy niekoniecznie gwarantują odpowiednią jakość wykonywania tego zawodu. Mowa tutaj o absolwentach farmacji sprzed co najmniej 13 lat.

Przed 2004 rokiem każdy absolwent wydziału farmaceutycznego mógł (ale nie musiał) odbyć 12-miesięczny staż zawodowy, którego ukończenie wiązało się z uzyskaniem prawa wykonywania zawodu. Studenci, którzy swoją przyszłość wiązali wtedy z innymi obszarami farmacji, rezygnowali z rocznej pracy w aptece. W 2004 roku zmieniły się warunki odbywania stażu, który został skrócony do 6 miesięcy i włączony do programu studiów. Jego odbycie stało się obowiązkowe.
W rezultacie obecnie polskich farmaceutów można podzielić na tych, którzy zaliczali staż 12-miesięczny i tych, którzy ukończyli staż 6-miesięczni. Wszyscy oni posiadają prawo wykonywania zawodu farmaceuty, łącznie z wynikającymi z tego uprawnieniami. Problem polega jednak na tym, że pewna grupa farmaceutów sprzed 2004 roku, nie odbyła 12-miesięcznego stażu i od czasu do czasu, domagają się oni przyznania prawa wykonywania zawodu - mimo, że nie przepracowali w aptece ani jednego dnia. Taka sytuacja miała miejsce niedawno między innymi w Warszawie...

- Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada m.in. osoba, która ukończyła co najmniej 5-letnie studia na kierunku farmacja, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji lub przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji - wyjaśnia nam Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zwraca on uwagę, że brak odwołania w powyższym przepisie do obowiązkowej praktyki wskazuje, iż absolwenci farmacji kończący studia przed 2004 r. nie muszą legitymować się wymaganym stażem w aptece.

Sytuacja ta może wydawać się dość zaskakująca, bowiem zezwala na uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceucie, który nigdy nie odbył obowiązkowego stażu w aptece. Czy w takiej sytuacji gwarantuje on odpowiednią jakość wykonywania tego zawodu? To pytanie wydaje się szczególnie istotne w kontekście ostatniej nowelizacji prawa farmaceutycznego, która warunkuje prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki, posiadaniem prawa wykonywania zawodu.

Źródło: NIA / MZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj