REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 lutego 2021

Farmaceuta musi niezwłocznie poinformować o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

– Uprzejmie prosimy o niezwłoczne pisemne informowanie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu o zaprzestaniu wykonywania zawodu farmaceuty w jakiejkolwiek formie w związku z przejściem na emeryturę. Informacje w tej sprawie mogą być przesyłane drogą mailową (adres: biuro@woia.pl) lub tradycyjną drogą pocztową (adres: 60-273 Poznań, ul. Palacza 87) – informuje WOIA.

Zgodnie z §2 pkt 4 uchwały Nr 1/VIII/2019 Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z 19 listopada 2019 roku w sprawie składek członkowskich, zwalnia się z obowiązku płacenia składek emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym farmaceuta poinformował pisemnie Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską o przejściu na emeryturę lub rentę (czytaj więcej: Od stycznia zmiana wysokości składek wielkopolskich farmaceutów).

Źródło: ŁW/WOIA

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych