Farmaceuta nie może decydować, ile pacjent zapłaci za lek | farmacja.pl

Farmaceuta nie może decydować, ile pacjent zapłaci za lek

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2018-03-21 09:00:13 /

Tylko lekarz jest w stanie ustalić stan zdrowia pacjenta i wskazać poziom refundacji przepisanego mu leku. Farmaceuta nie ma do tego ani wiedzy ani uprawnień - uważa Natalia Łojko, radca prawny z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

- Oczywiście praca lekarzy jest bardzo zbiurokratyzowana i należy im się wsparcie. Ale tylko lekarz może określić wskazania refundacyjne. Są one bowiem związane ze wskazaniami klinicznymi, które wynikają ze stanu zdrowia pacjenta. A ten może ustalić tylko lekarz, który ma odpowiednią wiedzę i narzędzia, by stawiać diagnozę. Farmaceuta nie ma do tego uprawnień zawodowych ani warunków. Nie wyobrażam sobie, aby pacjent w kolejce w aptece był odpytywany przez aptekarza o stan zdrowia czy wskazania, jakie otrzymał od lekarza - powiedziała mec. Łojko w programie #RZECZoPRAWIE.

Ekspertka wskazuje, że lekarze walczą z obowiązkiem określania odpłatności za lek nie tylko z powodu nadmiernej biurokratyzacji swej pracy, ale też z powodu kar, jakie im grożą na niewłaściwe wypisanie recepty, czy błędne określenie poziomu odpłatności za lek. Prezes NFZ na podstawie swojego zarządzenia może nakładać kary finansowe, które się kumulują: 200 zł za niewłaściwe wypisanie recepty i dodatkowa kara za niewłaściwe określenie poziomu odpłatności.
- Nie dziwię się lekarzom, że szukają sposobu, aby tych kar uniknąć. Tym bardziej, że odpłatność wynika ze zmienianego co dwa miesiące obwieszczenia ministra zdrowia i lekarze po prostu nie nadążają za tymi zmianami - wyjaśniła prawniczka.

Łojko uważa za nieuzasadnione przeniesienie na farmaceutów obowiązku decydowania o poziomie odpłatności za leki.

- Na szczęście projekt, który miałby taki obowiązek wprowadzić, jest w konsultacjach i jest szansa, że zostanie zmieniony - mówi radca prawny z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (czytaj więcej: Farmaceuci zasypali Ministerstwo Zdrowia setkami uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept)

Źródło: rp.plp

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj