REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 21 maja 2018

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Bezpieczne przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

Najczęściej kontroli będą podlegać temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach magazynowych. W odniesieniu do leków termolabilnych przechowywanych w lodówkach istotny będzie sposób pozyskiwania informacji o przekroczeniu wymaganej temperatury oraz wprowadzenie procedury awaryjnej na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. Do najnowszych rozwiązań w tej kwestii należą termohigrometry z ciągłym pomiarem temperatury i wilgotności oraz lodówki, które powiadamiają o przekroczeniu wymaganych wartości za pośrednictwem wiadomości sms. Zapisy odczytów temperatur i wilgotności powietrza prowadzone są powszechnie przez farmaceutów szpitalnych, a w zależności od zastosowanego rozwiązania mogą być prowadzone odręcznie lub w wersji elektronicznej. Meble apteczne oraz stan techniczny pomieszczeń także mogą być przedmiotem zainteresowania komisji akredytacyjnej. Podczas niektórych wizyt akredytacyjnych członkowie komisji kierowali do farmaceutów pytania np. o daty zgłoszenia do Działu Technicznego szpitala drobnych usterek w podłodze i ścianach pomieszczeń magazynowych lub o sposób mycia i dezynfekcji palet, na których umieszczone zostały płyny infuzyjne. To obliguje farmaceutów szpitalnych do zwrócenia uwagi na wiele różnych kwestii związanych z przechowywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

Szczególnym zainteresowaniem należy objąć produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe, substancje bardzo silnie działające z wykazu A,  koncentraty, próbki lekarskie oraz leki do badań klinicznych. Powinny one zostać oznaczone i oddzielone od pozostałych produktów, a w przypadku leków zawierających środki odurzające muszą być przechowywane w zamykanym sejfie, który jest trwale przytwierdzony do ściany lub podłoża. Jeśli w aptece szpitalnej lub dziale farmacji przechowywane są produkty, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne (np. wybuchowe, łatwopalne) to powinny być one również przechowywane w odpowiednio wydzielonym miejscu, które należy dodatkowo oznakować właściwymi piktogramami ostrzegawczymi. Dobrą praktyką jest oddzielenie od siebie produktów do stosowania zewnętrznego od produktów do stosowania wewnętrznego. Ułożenie wszystkich leków powinno pozwalać na wykorzystanie w pierwszej kolejności partii z krótszą datą ważności lub opakowań już rozpoczętych. Farmaceuci w trakcie wizyty akredytacyjnej mogą zostać także poproszeni o raporty z regularnych kontroli dat ważności leków w aptece lub dziale farmacji. Ważne jest także, aby organizacja magazynów pozwalała na ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym do asortymentu apteki lub działu farmacji.

REKLAMA

“Farmaceuci w trakcie wizyty akredytacyjnej mogą zostać także poproszeni o raporty z regularnych kontroli dat ważności leków w aptece lub dziale farmacji.”

Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w klinikach i oddziałach szpitala

Warunki i sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w klinikach i oddziałach szpitala powinny być spójne z wymaganiami jakie stawiane są aptece lub działowi farmacji. Dodatkowo jeśli w klinikach i oddziałach znajdują się leki własne pacjenta to należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ich oznakowania i oddzielenia od pozostałych leków. W przypadku braku możliwości ich zwrotu pacjentowi po zakończonej hospitalizacji, należy je bezwzględnie przekazać do utylizacji. Kontrola w trakcie wizyty akredytacyjnej może także zweryfikować kompletność i daty ważności produktów wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego (w tym także termolabilnego produktu zawierającego adrenalinę). Ponadto w trakcie niektórych kontroli sprawdzano też właściwie zlokalizowanie zestawu i jego dostępność w klinikach i oddziałach, poprzez sprawdzenie czasu potrzebnego pracownikom na dostarczenie leku, który wchodzi w skład zestawu.

REKLAMA

“Kontrola w trakcie wizyty akredytacyjnej może także zweryfikować kompletność i daty ważności produktów wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego”

Mimo iż kontrola warunków i sposobu przechowywania leków w klinikach i oddziałach odbywa się bez udziału farmaceuty szpitalnego, może on jednak znacząco przyczynić się do poprawy świadomości i wiedzy w tym zakresie. Organizacja szkoleń oraz przeprowadzenie regularnych kontroli apteczek oddziałowych są niezbędne dla zapewnienia i utrzymania właściwych warunków i sposobu przechowywania leków w całym szpitalu. Należy pamiętać, że w szkoleniach i kontrolach udział powinni wziąć nie tylko pielęgniarki i pielęgniarze, którzy najczęściej odpowiadają za przechowywanie leków w klinikach i oddziałach, ale także personel lekarski, który jest m.in. odpowiedzialny za gospodarkę lekami zawierającymi środki odurzające.


Źródło: Apteka Szpitalna

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych