REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 26 lipca 2019

Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zawiera zapisy, które mogą zmienić rynek apteczny. Na ich mocy kierownik apteki, będzie mógł skrócić godziny pracy apteki, jeśli jej właściciel nie zapewni odpowiedniej liczby pracowników do jej prawidłowego funkcjonowania. Autorzy projektu wskazują, że takie zapisy mają zlikwidować patologie stwierdzane obecnie na rynku aptecznym…

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!). To pierwszy tego typu akt prawny, który w sposób kompleksowy opisuje zawód farmaceuty, ale też wyznacza dla niego nowe miejsce w systemie ochrony zdrowia. Do tej pory zasady wykonywania tego zawodu rozproszone były w kilku innych ustawach (Prawo farmaceutyczne, ustawa o izbach aptekarskich). Farmaceuci jako ostatni z zawodów medycznych, nie posiadali swojej własnej ustawy. Projekt oddany kilka dni temu do konsultacji publicznych zwiększa rolę farmaceutów w systemie m.in. precyzując zagadnienie opieki farmaceutycznej, ale również zwiększając ich uprawnienia i odpowiedzialność za funkcjonowanie apteki.

– W aktualnym stanie prawnym samodzielność i niezależność zawodowa w zawodzie farmaceuty nie jest dostatecznie chroniona. Warunki funkcjonowania zawodu farmaceuty, który bardzo często pracuje w podmiocie gospodarczym, będącym własnością nie-farmaceuty sprzyjają tworzenia systemu premiowania, rozliczania czy często naciskania na sposób pracy aptekarza, który nie ma zagwarantowanej możliwości nieskrępowanej relacji z pacjentem – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj więcej: Farmaceuci w sieciach mają narzucone co sprzedawać. To zagrożenie dla zdrowia publicznego…).

REKLAMA

Jego autorzy wskazują, że projekt ustawa o zawodzie farmaceuty gwarantuje środki ochrony niezawisłości zawodowej. Wskazują jednocześnie na brzmienie pojawiającego się w nim art. 36. Wskazano, że farmaceuta samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług farmaceutycznych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym (czytaj również: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie?).

REKLAMA

Jednocześnie projekt zakłada, że podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej albo hurtownię farmaceutyczną jest zobowiązany umożliwić farmaceucie samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług.

Projekt wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, penalizując próby nacisku na farmaceutę. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 103 wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli podmiot prowadzący aptekę nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 (zapewnienie farmaceucie samodzielnego podejmowania decyzji).

Obsada kadrowa apteki i obowiązki kierownika

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty liczy sobie ponad 90 stron, z czego około 20 stanowią zmiany w innych, istniejących już aktach prawnych (czytaj więcej: Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane). Najwięcej z nich dotyczy ustawy – Prawo farmaceutycznego. W projekcie pojawia się m.in. nowe brzmienie art. 99b, które przewiduje nałożenie na podmiot prowadzący aptekę obowiązku zapewnienia oraz udokumentowania wykonywania czynności w aptece przez farmaceutów i/lub techników farmaceutycznych w ilości odpowiadającej realnym potrzebom placówki. Jednocześnie, ten sam przepis (w ust. 2) przewiduje możliwość skrócenia godzin pracy apteki przez jej kierownika, w przypadku niewypełnienia wskazanego powyżej obowiązku (czytaj więcej: Technik sam w aptece i źle wydany lek? Kolejny przypadek w Wielkopolsce…).

– Założeniem projektu jest zwiększenie kompetencji i uprawnień farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej, co – w ocenie projektodawców – powinno korespondować z zapewnieniem im warunków pracy pozwalających na rzetelne wykonywanie tak poszerzonego katalogu usług – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy (czytaj więcej: Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty).

Jej autorzy wskazują, że zapis ten ma na celu przeciwdziałanie stwierdzonym w praktyce nieprawidłowościom polegającym na zmniejszaniu ilości personelu aptek przy jednoczesnym utrzymaniu lub wręcz zwiększeniu ilości usług świadczonych w godzinach jej otwarcia (czytaj więcej: Pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie ). Zjawisko to odbija się negatywnie na jakości świadczonych usług, a w konsekwencji może rodzić negatywne skutki dla pacjentów (czytaj więcej: Technik sam w aptece i źle wydany lek? Kolejny przypadek w Wielkopolsce…)

– Wykonywanie nadmiernej ilości obowiązków, często pod presją czasu, przez personel apteki zwiększa bowiem ryzyko pomyłki przy przygotowywaniu lub wydawaniu produktu leczniczego, ogranicza czas niezbędny do przeprowadzenia rozmowy z pacjentem, co zmniejsza szanse na udzielenie rzetelnej porady i potencjalne wykrycie problemów w zakresie farmakoterapii – wskazują autorzy projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: Konsultacje publiczne ustawy o zawodzie farmaceuty potrwają 21 dni).

Przypominamy, że trwają konsultacje publiczne projektu ustawy. Swoje uwagi do niego można zgłaszać do izb aptekarskich lub bezpośrednio do ministerstwa zdrowia, pod adres t.lisiewski@mz.gov.pl.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych