REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 lipca 2018

Farmaceuta złożył skargę do UODO na Ministerstwo Zdrowia. Resort zostanie ukarany?

Artykuł pochodzi z serwisu

Opublikowanie w Rządowym Centrum Legislacyjnym adresów e-mail farmaceutów biorących udział w konsultacjach publicznych, wywołało kontrowersje w środowisku. Efektem nagłośnienia sprawy jest między innymi skarga złożona przez jednego z nich do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na co może w tej sytuacji liczyć i jak może zostać ukarane Ministerstwo Zdrowia?

OUDO nie podpisuje się pod tezą, iż obywateli można uznać za profesjonalnych lobbystów (fot. Shuttestock)

W maju farmaceuci zgłosili uwagi do szykowanego rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie wydawania leków z apteki. Kilka tygodni temu podano ich dane osobowe do publicznej wiadomości. Zdaniem ekspertów doszło do naruszenia prawa. Urząd Ochrony Danych Osobowych ma inne zdanie. Sprawę opisała Gazeta Prawna (czytaj więcej: Farmaceuci są oburzeni. Zapowiadają skargi do UODO na Ministerstwo Zdrowia).

REKLAMA

Dziś w tygodniu dla prenumeratorów Gazety Prawnej „Samorząd i Administracja” można przeczytać wywiad z Agnieszką Świątek-Druś, rzecznikiem prasowym Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odnosi się ona do skarg farmaceutów i udostępnienia w RCL ich prywatnych adresów mailowych.

REKLAMA

– Organ ds. ochrony danych osobowych od lat konsekwentnie stoi na stanowisku, iż prawo do prywatności nie może oznaczać, że proces tworzenia prawa stanie się anonimowy. Jednak jednocześnie jawność tego procesu nie może pozbawiać prawa do prywatności w ogóle. Potwierdzeniem tej tezy są przywołane w tekście te przepisy prawa, które wprost stanowią, że adresy osób fizycznych, biorących udział w pracach legislacyjnych, nie mogą być publikowane – mówi rzecznik prasowy UODO.

Jej zdaniem nie można więc twierdzić, że UODO nie widzi problemu związanego z publikacją adresów e-mail farmaceutów odnoszących się do projektu aktu prawnego. Jednak to, czy w konkretnym przypadku doszło do naruszenia, moglibyśmy przesądzić jedynie w postępowaniu administracyjnym.

– Dla zajęcia wiążącego stanowiska konieczne jest bowiem ustalenie wielu szczegółów, przede wszystkim tego, czy któryś z adresów e-mail jest adresem osoby prywatnej. Sam fakt, iż ktoś przesłał e-mail z konta założonego na którymś z popularnych, darmowych serwisów, nie oznacza jeszcze, że jest to adres wyłącznie prywatny – mówi Świątek-Druś. – Mali przedsiębiorcy często posługują się bowiem takimi e-mailami w swojej działalności zawodowej. A zatem w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, jaki charakter miały zgłoszenia poszczególnych osób. Czy w pracach legislacyjnych brały one udział jako reprezentanci np. izby bądź stowarzyszenia, czy jako przedsiębiorcy prowadzący apteki, czy może jako osoby fizyczne. Stąd niczego nie przesądzając, wskazałam, że jeśli dana osoba zgłaszała uwagi do projektu jako osoba fizyczna i został upubliczniony jej prywatny adres, to wówczas na pewno może wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OUDO nie podpisuje się pod tezą, iż obywateli można uznać za profesjonalnych lobbystów. Ustawa o działalności lobbingowej rozgranicza bowiem w pewnych aspektach zasady udziału w pracach legislacyjnych zawodowych lobbystów i pozostałych podmiotów oraz obywateli.

Jeden z farmaceutów przesłał skargę do UODO w związku z zaistniałą sytuacją. Na co może liczyć? I jak może zostać ukarane MZ?

– Każdy, kto wnosi skargę do prezesa UODO, może mieć pewność, że zostanie ona rozpatrzona z należytą starannością i bezstronnie, z odniesieniem się do wszystkich zawartych w niej wniosków – zapewnia rzecznik prasowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli skarga będzie zasadna, organ nadzorczy skorzysta – w zależności od okoliczności – z jednego z licznych przysługujących mu uprawnień. Może to być np. wydanie ostrzeżenia, udzielenie upomnienia, nakazanie spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą albo dostosowanie określonych działań do obowiązujących przepisów. Może również nałożyć – o ile uzna to za zasadne – administracyjną karę finansową.

Źródło: Gazeta Prawna

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych