REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 24 września 2018

Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w reklamie telewizyjnej popularnego suplementu diety. W spocie przekonywała ona, że swoim pacjentom poleca właśnie ten konkretny preparat i sama go stosuje. Sprawą zajął się wtedy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Nasza redakcja dotarła do wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego, który uznał farmaceutkę winną złamania zapisów Kodeksu Etyki Aptekarza RP…

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako „tekst do odczytania”. (fot. Shutterstock)

W 2015 roku w mediach ogólnopolskich (internet, radio, telewizja) pojawiły się reklamy popularnego suplementu diety, w których wystąpiła farmaceutka. Kobieta przekonywała w nich, że ten konkretny produkt poleca swoim pacjentom. Jej udział w reklamie wywołał oburzenie w środowisku farmaceutów, co sprawiło, że sprawę pod lupę wziął Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej. Ostatecznie sprawa trafiła do Okręgowego Sądu Aptekarskiego, który wymierzył farmaceutce karę nagany. Jak tłumaczyła się ona ze swojego udziału w reklamie?

REKLAMA

Na posiedzeniu Komisji Deontologii i Etyki Zawodowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, farmaceutka wyjaśniała, że zapoznawszy się z Kodeksem Etyki Aptekarza RP „nie zauważyła zagrożenia” związanego z naruszeniem zasad deontologii zawodowej aptekarzy w związku z jej udziałem w reklamie. Przyznała też, że nie spodziewała się, iż jej zachowanie może spowodować „wzburzenie zawodowe”.

REKLAMA

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako „tekst do odczytania”.

Udzielając pisemnych wyjaśnień przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, zapewniała z kolei: „nie sposób przyjąć, abym swoim postępowaniem dopuściła się uchybienia któregokolwiek z postanowień Kodeksu Etyki Aptekarza” oraz „Nie sposób aby spowodował [spot – przyp. red] in negatywne skojarzenia odbiorców względem ogółu Farmaceutów jako grupy zawodowej”.

W trakcie postępowania farmaceutka złożyła też dwie opinie prawne oraz przedłożyła treść e-maila do producenta suplementu, z wnioskiem o zaprzestanie emisji reklamy, przyznając, że wywołuje ona negatywne reakcje („oburzenie”, „dezaprobatę pośród fachowego personelu aptek”) w środowisku aptekarskim.

OROZ zdecydował jednak o skierowaniu sprawy do Okręgowego Sądu Aptekarskiego DIA z wnioskiem o ukaranie farmaceutki. Ten z kolei przyznał, że zachowanie kobiety wyczerpuje znamiona niedozwolonej reklamy aptekarza oraz świadczonych przez niego usług, zakazanych na gruncie art. 19 ust. 1 KEA RP. Zgodnie z jego brzmieniem: „Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawnej i dobrymi obyczajami”.

W ocenie Sądu przeciętny odbiorca reklamy suplementu diety w sposób jednoznaczny interpretował ją, jako nie tylko zachętę do nabycia magnezu, ale również jako reklamę farmaceuty oraz świadczonych przez niego usług (sprzedaży suplementów diety).

– Innymi słowy, przedmiotowa reklama powinna być kwalifikowana nie tylko jako reklama suplementu diety, ale również jako reklama aptekarza i jego usług – czytamy w treści wyroku.

W reklamie farmaceutka mówiła m.in., że poleca ten produkt, który sama stosuje. Sąd zwrócił uwagę, że fraza ta była wypowiadana przez osobę wykonującą zawód zaufania publicznego.

– Siła autorytetu aptekarza może skłaniać przeciętnego odbiorcę (pacjenta, konsumenta) do nabycia tego rodzaju produktu w aptece – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd zwrócił też, że obwiniona występując w reklamie była ubrana w biały fartuch i przedstawiana jako farmaceutka. Akcja reklamy rozgrywała się w scenerii aptecznej, a przez cały czas trwania spotu na ekranie widniał jej tytuł zawodowy i rzeczywiste dane personalne.

Takie zachowanie, w ocenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego DIA, miało negatywny wpływ na odbiór środowiska aptekarskiego w społeczeństwie, bo mogło sugerować, że aptekarz przedkłada ponad zasady zawodowej etyki potencjalną korzyść materialną, jaką może uzyskać poprzez udział w reklamie danego produktu. Jednocześnie Sąd uznał, że przewinienie farmaceutki miało charakter sprawy o precedensowym znaczeniu, albowiem regułą w latach poprzednich było, że aptekarze nie uczestniczyli w reklamie produktów leczniczych i przestrzegali w tym względzie etyki zawodowej.

W rezultacie Sąd zdecydował o nałożeniu na farmaceutkę kary nagany.

Opracował: ŁW

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych