REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 maja 2018

Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących zaległości farmaceutów w płaceniu składek członkowskich. W jednym przypadku aptekarka została uznana winną zarzucanego jej przewinienia. Ukarano ją upomnieniem.

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Postępowania prowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dotyczące składek członkowskich, były efektem uchwały podjętej przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej. Uchwała zawierała listę farmaceutów zalegających ze spłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok. W 11 przypadkach OROZ uznał, że farmaceuci dopuścili się tym sposobem przewinienia zawodowego (naruszenie art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP) i skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Aptekarski. Ten w 10 przypadkach – po wysłuchaniu wyjaśnień aptekarzy – umorzył postępowania.

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania przez Sąd Aptekarski był fakt uregulowania zaległości przez farmaceutów. W momencie gdy otrzymywali oni wezwanie do wyjaśnień, wpłacali zaległe składki. W kilku przypadkach do umorzenia postępowania dochodziło w wyniku wyjaśnień farmaceutów, dotyczących ich złej sytuacji osobistej lub finansowej. Jedna farmaceutka tłumaczyła też, że nie wiedziała o obowiązku uiszczania składek członkowskich. W innym przypadku okazało się z kolei, że farmaceutka wyjechała z kraju i nie wykonywała już zawodu na terenie Polski.

Tylko w jednym przypadku farmaceutce wymierzono karę upomnienia. Ukaraną dwukrotnie wzywano do stawiennictwa na posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jednak nie pojawiła się na żadnym z nich. Nie usprawiedliwiała też w żaden sposób swojej absencji. Po skierowaniu sprawy do Sądu Aptekarskiego, farmaceutka nie stawiła się też na rozprawie w swojej sprawie – również nie usprawiedliwiła absencji. W tej sytuacji Sąd uznał jej obecność za nieusprawiedliwioną i przeprowadził rozprawę pod jej nieobecność.

Na jakiej podstawie podjęto decyzję o ukaraniu farmaceutki? Obowiązkiem każdego farmaceuty jest współdziałanie na rzecz swojego samorządu zawodowego, co stanowi zasadę wyrażoną w art. 20 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który stwierdza, że aptekarze solidarnie i rzetelnie wspierają działalność swojego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie należnej pozycji zawodu w społeczeństwie. Stąd też obowiązek regularnego uiszczania składek wpisuje się w tę powinność, a brak jego realizacji w ocenie Sądu, stanowił uzasadnioną podstawę do kierowania wniosków o ukaranie do OSA.

– Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest bowiem zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorządu – czytamy w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach. – Stanowi również wyraz lekceważenia uchwał organów samorządu zawodowego ustalających wysokość należnej składki.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zawonione niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej, a farmaceuta nie wywiązujący się ze spoczywającej na nim powinności, postępuje sprzecznie z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Ukarana farmaceutka była wzywana do uiszczenia zaległości składkowych i prawidłowo informowana o czynnościach dokonywanych w toku postepowania wyjaśniającego. Nie wykazywała jednak jakiejkolwiek inicjatywy procesowej w celu odparcia zarzutów, ale też w toku trwania całego postępowania dyscyplinarnego nie wykazała skruchy, ani nie uzasadniła przyczyn zaniechania. Z materiału dowodowego nie wynikało by farmaceutka znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej bądź osobistej, co mogłoby uzasadniać jej postępowanie. Wynikało z niego wręcz, że miała ona stałą pracę, a zatem uiszczenie zaległości składkowych nie leżało poza zasięgiem jej możliwości – tym bardziej, że kwotka zadłużenia nie była znaczna.

Sąd nie znalazł uzasadnienia dla takiego postępowania farmaceutyki, dlatego wymierzył jej karę upomnienia. Dodatkowo obciążył ją kosztami postępowania.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Tagi: Artykuł Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu. pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych