Farmaceuto! Zwróć uwagę pacjentowi stosującemu lewetiracetam. | farmacja.pl

Farmaceuto! Zwróć uwagę pacjentowi stosującemu lewetiracetam.

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-13 08:18:15 /

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwraca uwagę, na ryzyko błędnego dawkowania przez pacjentów roztworu doustnego zawierającego lewetiracetam.

URPL informuje, że zgłoszono przypadku nawet 10-krotnego niezamierzonego przedawkowania produktu Keppra w postaci roztworu doustnego. Większość tego typu przypadków miała miejsce u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Ustaloną przyczyną było używanie nieodpowiednich dozowników (np. pomylenie strzykawki dozującej o pojemności 1 ml ze strzykawką o pojemności 10 ml, prowadzące do 10-krotnego przedawkowania).

W rezultacie Urząd zwraca uwagę lekarzom, by podawali na receptach dawkę leku w miligramach, z odpowiadającą jej dawką w mililitrach. Jednocześnie farmaceuci powinni dopilnować, aby wydane zostało odpowiednie opakowanie produktu zawierającego lewetiracetam w postaci roztworu doustnego.
- Podczas wydawania każdej recepty i produktu lekarze i farmaceuci powinni udzielić porady pacjentowi lub opiekunowi odnośnie sposobu odmierzenia dawki - czytamy w komunikacie URPL. - Powinni przypominać pacjentom lub ich opiekunom, aby używali wyłącznie strzykawki dołączonej do danego opakowania. Po opróżnieniu butelki należy pozbyć się strzykawki, nie należy jej zatrzymywać.

Przedawkowanie lewetiracetamu może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych, takich jak zaburzenia świadomości, depresja oddechowa i śpiączka.

Źródło: URPL

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj