REKLAMA
Autor: Andrzej Patyra Opublikowano: 25 maja 2018

Farmacja Kliniczna na WUM

Artykuł pochodzi z serwisu

Wydział Farmaceutyczny w Warszawie postanowił podejść do sprawy trochę inaczej, przekształcając dawne specjalności w nowe fakultatywne bloki programowe, z których każdy student pod koniec 3 roku wybierał jeden, który najbardziej mu odpowiadał.

Farmacja Kliniczna blokiem programowym na WUM

Bloki programowe najważniejszym wyborem na studiach

Początkowo bloków do wyboru było 10, później zredukowano tę liczbę do 6. Mamy więc do wybory Farmację Analityczną, Farmację Kliniczną, Farmację Przemysłową i Biotechnologię Farmaceutyczną, Kosmetologię Farmaceutyczną z Elementami Medycyny Estetycznej, Toksykologię Farmaceutyczną i Środowiskową oraz Indywidualny Tok Studiów – Projektowanie Leków. Każdy blok to 400 godzin dydaktycznych podzielonych na pomniejsze podprzedmioty prowadzone międzyzakładowo, rozłożone na 3 semestry (cały 4-ty rok i połowa 5-tego). Będąc zatem największym oraz najdłuższym przedmiotem wpisywanym do indeksu, wybór odpowiedniego bloku jest dla studenta pierwszym ważnym wyborem na studiach.

REKLAMA

Będąc zatem największym oraz najdłuższym przedmiotem wpisywanym do indeksu, wybór odpowiedniego bloku jest dla studenta pierwszym ważnym wyborem na studiach.

Wszystko ma swoje wady

Oczywiście oprócz zalet w postaci, przynajmniej teoretycznego, zgrupowania fakultetów w tematyczne bloki, by student mógł na tym jak najwięcej skorzystać, pojawiają się też wady. Pierwszy i chyba najczęściej podnoszony przez studentów, to ten, że podczas gdy nasi rówieśnicy na innych kierunkach na 4 i 5 roku studiów mogą swobodnie pracować, my z racji natłoku zajęć w ramach podstawy programowej plus dodatkowych 400 godzin siedzimy na wydziale nieraz od 8 do 20. Ponadto liczba godzin na bloku jest zdecydowanie większa niż na specjalizacjach, a jednak nie przysługuje nam za to nawet drobny wpis na dyplomie, jedynie wzmianka, że był taki przedmiot w suplemencie.

REKLAMA

Program bloku Farmacji Klinicznej

Dwa lata temu mój wybór padł na Farmację Kliniczną, co z resztą uważam za bardzo dobrą decyzję. Na początku chciałbym zaznaczyć, że pomimo nazwy, blok nie skupia się wyłącznie na farmacji klinicznej. Mamy więc tutaj bardzo dużo na temat opieki farmaceutycznej, farmacji szpitalnej czy badań klinicznych. Wśród ciekawszych zagadnień mamy tutaj propedeutykę interny, podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, interpretację ważniejszych wyników badań laboratoryjnych, dodatkowe zajęcia z farmakologii, farmakogenomiki i farmakoterapii oraz sporo zajęć praktycznych z wykonywania cytostatyków i żywienia pozajelitowego. Najciekawszą jednak częścią całego bloku są tzw. kliniki, czyli zajęcia w klinikach na wzór kierunku lekarskiego. Mamy, chciałoby się powiedzieć zaledwie, 40 godzin klinik, ale może wypadałoby powiedzieć, że jest to aż 40 godzin, których nie ma nikt poza nami.

“(…) pomimo nazwy, blok nie skupia się wyłącznie na farmacji klinicznej. Mamy więc tutaj bardzo dużo na temat opieki farmaceutycznej, farmacji szpitalnej czy badań klinicznych

Nasze zajęcia kliniczne odbywały się w dwóch klinikach – gastroenterologii dziecięcej i kardiologii. Każde zajęcia składały się z seminarium i przyglądaniu się pracy personelu medycznego, zapoznaniem się z dokumentacją medyczną, wydawaniem leków czy z wykonywanymi zabiegami. Dodatkowo od zeszłego roku studenci naszego bloku mieli również możliwość odbycia połowy praktyk wakacyjnych po IV roku w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pesymistyczna wizja przyszłości

Sam blok jest bardzo popularny wśród studentów, będąc zazwyczaj tym najbardziej obleganym. Cóż jednak z tego, jeśli studenci po studiach wychodzą bez żadnych perspektyw kontynuowania swoich zainteresowań, a wręcz z przeświadczeniem, że farmacji klinicznej w Polsce uprawiać po prostu się nie da i długo nie będzie można.Artykuł Farmacja Kliniczna na WUM pochodzi z serwisu Apteka Szpitalna.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ