REKLAMA
Autor: Aleksandra Szewerniak Opublikowano: 30 lipca 2018

Farmacja szpitalna w USA

Artykuł pochodzi z serwisu
Artykuł został napisany w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas praktyk wakacyjnych odbywanych przeze mnie w szpitalu uniwersyteckim Upstate University Hospital w Syracuse, stanie New York, USA.
REKLAMA

Farmacja kliniczna w USA

Farmaceuci kliniczni w USA pełnią niezastąpioną funkcję. Nawet w najmniejszym szpitalu 1 farmaceuta przypada średnio na 8-10 pacjentów. Dodatkowo w szpitalach pracują również technicy, których obowiązki podlegają kontroli przez farmaceutów.

Pracę farmaceuty klinicznego umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta: historii choroby, listy obecnie przyjmowanych leków oraz leków przyjmowanych w przeszłości, wyników badań laboratoryjnych itd. Szereg jego codziennych zadań rozpoczyna się od przeglądu leków pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala. Po zebraniu dokładnych informacji, jakie leki przyjmuje pacjent oraz jakie przyjął w bieżącym dniu, przeprowadza ich analizę i dobiera odpowiednie, dostępne leki do podawania pacjentowi w szpitalu. W tym momencie farmaceuta ma możliwość także wprowadzenia zmian w liście leków, jeśli zauważy jakiekolwiek interakcje, przeciwwskazania czy nieprawidłowo dobrane dawki. Wszystkie nowe leki przepisane przez lekarza w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu przed podaniem muszą zostać zatwierdzone przez farmaceutę. Istnieją oczywiście wyjątki, które dotyczą leków podawanych w stanach nagłego zagrożenia życia. Zazwyczaj takie zestawy leków znajdują się na oddziałach w specjalnych, przygotowanych wcześniej przez farmaceutę opakowaniach.

REKLAMA

“farmaceuta ma możliwość także wprowadzenia zmian w liście leków, jeśli zauważy jakiekolwiek interakcje, przeciwwskazania czy nieprawidłowo dobrane dawki”

Kolejnym zadaniem farmaceuty klinicznego w USA jest monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów przebywających w szpitalu. Do podstawowych jego obowiązków należy więc analiza wyników badań laboratoryjnych, szczególnie stężenie poszczególnych elektrolitów w osoczu, oznaczanie wskaźników czynności nerek w przypadku terapii niektórymi lekami (uwzględniając szczególnie klirens kreatyniny) oraz czynności wątroby ( ważne jest przede wszystkim oznaczanie wartości aminotransferaz ALAT, AspAT w osoczu). Farmaceuta analizując wyniki dostępnych badań jednocześnie ma możliwość zlecenia kolejnych, w celu kontroli innych parametrów, które mogą być zaburzone podczas przyjmowanie danych leków.

REKLAMA

Farmaceuci są członkami zespołów terapeutycznych, w których skład wchodzą poza lekarzami także pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci, często również psycholodzy. Takie zespoły spotykają się regularnie na licznych spotkaniach oraz obchodach, podczas których omawiane są kompleksowo stan zdrowia poszczególnych pacjentów oraz plany dalszego leczenia. Rola farmaceuty klinicznego skupia się tu przede wszystkim na aspektach drogi podania leku, postaci leku, doborze dawki, profilaktycznym wprowadzeniu innych medykamentów oraz sugerowaniu swoich rozwiązań w zakresie doboru leków, co najczęściej kończy się poparciem przez lekarzy. Farmaceuci bardzo często są odpowiedzialni za dobór antybiotyków w zależności od zakresu ich działania i uwzględnienia możliwych skutków ubocznych.

“Farmaceuci są członkami zespołów terapeutycznych, w których skład wchodzą poza lekarzami także pielęgniarki, dietetycy, fizjoterapeuci, często również psycholodzy”

Ponadto farmaceuta monitorując regularnie przebieg farmakoterapii pacjentów często sam dobiera dodatkowe, pomocnicze leki, np. przeciwbólowe, w przypadku nudności czy zaburzeń żołądkowo-jelitowych, nawet bez porozumienia z lekarzem. Współpraca na linii lekarz- farmaceuta w USA oparta jest na wzajemnych zaufaniu i szacunku, co przekłada się na efektywną pracę zespołową w trosce o dobro pacjenta.

 

Apteka szpitalna w USA

Funkcjonowanie aptek szpitalnych w USA znacznie różni się od większości aptek w polskich szpitalach. Bezpieczeństwo farmakoterapii i wysoką jakość usług zapewnia system unit dose. Specjalne maszyny pakują leki z całych opakowań do specjalnych folii zaopatrzonej kodem kreskowym, w której znajduje się pojedyncza tabletka, rzadziej fiolka z lekiem. Następnie leki te są pakowane osobno dla każdego pacjenta i dostarczane w odpowiednich godzinach na oddziały. Szpital, w którym miałam okazję odbywać praktyki, jak i wiele innych szpitali, dysponuje automatycznie dozującym robotem McKesson Robot-Rx pakującym leki do specjalnych kopert przeznaczonych dla każdego pacjenta. Leki są następnie przenoszone z koperty do pudełek w specjalnych „wózkach”, które są dostarczane na oddziały 3 razy dziennie.

Farmaceuci starają się ograniczyć dostarczanie na oddziały leków w fiolkach (ampułki w USA są stosowane bardzo rzadko). W tym celu większość leków, które przed podaniem dożylnym należy rozpuścić, przygotowywanych jest w aptece w warunkach aseptycznych poprzez przeniesienie rozpuszczonego leku do worka z 0,9% NaCl oraz w tej formie dostarczenia go na oddział. Pozwala to ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia leku przed podaniem przez pielęgniarkę bezpośrednio przy łóżku pacjenta oraz ryzyko pomyłki przy przeliczaniu dawek.

Farmaceuci pracujący w szpitalach są odpowiedzialni także za zamawianie leków na dalszą terapię pacjentów w domu. Zazwyczaj leki są odbierane przez pacjenta w aptece otwartej, do której jest zapisany. Pacjent nigdy nie dostaje całego opakowania leku, a jedynie wyliczoną ilość np. tabletek na określony czas leczenia w specjalnych butelkach. Farmaceuci w aptekach otwartych mają dostęp do jego elektronicznej dokumentacji medycznej, co umożliwia wykonywanie przeglądów lekowych oraz realizowanie szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych