Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 29 października 2018

Farmacja w służbie aliantom – część II

Artykuł pochodzi z serwisu
Farmacja była kluczową zawodniczką w zmaganiach pomiędzy siłami Państw Osi […]

Farmacja była kluczową zawodniczką w zmaganiach pomiędzy siłami Państw Osi a Aliantami. Choć wielu historyków upatruje się zwycięstw w poszczególnych momentach II wojny światowej poprzez porównanie arsenału zbrojnego przeciwników, warto pokusić się o przyjrzenie się bliżej farmakologicznej potędze obu stron.

W siłach lądowych Wielkiej Brytanii pigułki Benzedryny pierwszy raz na dużą skalę wprowadzono na bliskim wschodzie. Służby medyczne w każdej dywizji dostały po 20 tysięcy tabletek do rozprowadzenia przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (fot. Shutterstock)

W czerwcu 1940 r. przy zestrzelonych podczas nalotów na Wyspy Brytyjskie pilotach Luftwaffe znaleziono tajemnicze tabletki (o historii farmacji w służbie III Rzeszy czytaj więcej tutaj: Farmacja w służbie złu – część 2). We wrześniu 1940 roku Henry Dale zidentyfikował je jako metamfetaminę – zadanie powierzono najlepszemu z najlepszych, ten czołowy brytyjski farmakolog cztery lata wcześniej wraz z Otto Loewim został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycie przenoszenia impulsów nerwowych. W wyniku badań przeprowadzonych na pilotach, okazało się, że amfetamina dzięki połączeniu optymizmu i agresji idealnie nadaje się dla załóg bombowych, dlatego też wprowadzono standardy: dwie pięciomiligramowe dawki amfetaminy, jedna w chwili przekroczenia przestrzeni powietrznej wroga, druga po dokonaniu bombardowania. W 1942 r. Brytyjczycy oficjalnie zaaprobowali rozdawanie najpierw pilotom RAF, a potem także żołnierzom sił lądowych amfetaminy – 5 mg tabletek Benzedryny produkowanej przez amerykańską firmę Smith, Kline & French (SKF).

Armia brytyjska zdecydowała się na wprowadzenie amfetaminy zamiast stosowanej przez nazistów metamfetaminy z prostego powodu – koncern, do którego miała dostęp miał opatentowaną produkcję właśnie takiej wersji metylofenyloaminy. Amfetaminę zsyntetyzował po raz pierwszy w 1887 w Niemczech rumuński chemik Lazăr Edeleanu. Jej stymulacyjne działanie pozostawało nieznane aż do 1927, kiedy to niezależnie zsyntetyzował ją Gordon Alles, który doniósł o jej właściwościach sympatykomimetycznych. Jednakże, tych właściwości farmakologicznych nie wykorzystywano do 1933, kiedy Smith, Kline & French zaczęło sprzedawać ją w inhalatorze pod nazwą handlową Benzedrine jako środek obkurczający. Lek zawierał racemiczną mieszaninę amfetaminy, która jest mieszaniną równych części lewoamfetaminy i dekstroamfetaminy. Siarczan benzedryny został wprowadzony trzy lata później i był stosowany w leczeniu wielu różnych schorzeń, w tym narkolepsji, otyłości, niskiego ciśnienia krwi, niskiego libido i przewlekłego bólu.

Lek był początkowo używany do celów medycznych jako środek obkurczający naczynia. Wcześni użytkownicy inhalatora Benzedrine odkryli, że ma on działanie euforyczne i stymulujące, co spowodowało, że jest on jednym z pierwszych sztucznych stymulantów, szeroko stosowanym w celach niemedycznych.

Mimo że ten lek był przeznaczony do inhalacji, niektórzy ludzie używali Benzedrine rekreacyjnie poprzez uszkadzanie pojemnika i połykanie paska papieru z wnętrza inhalatora, który został pokryty benzedryną. Paski często były zwijane w małe kulki i połykane lub przyjmowane z kawą lub alkoholem. Ze względu na stymulujący efekt uboczny lekarze odkryli, że amfetamina może być również stosowana w leczeniu narkolepsji. Doprowadziło to do produkcji benzedryny w postaci tabletek.

W tym miejscu kilka słów o samej firmie – bowiem historie farmaceutycznych koncernów na przykładzie IG Farben (czytaj więcej: Farmacja w służbie złu) bywają szalenie interesujące. W 1830r. John K. Smith ze szwagrem otwierają aptekę w Filadelfii. Niedługo potem firma John K. Smith & Co. staje się liderem w hurtowej sprzedaży leków. W 1845 roku w filadelfijskiej firmie Smith’ów podejmuje pracę dziewiętnastoletni Mahlon Kline jako księgowy, wkrótce decydując się na zdobycie wiedzy medycznej. Rok 1875 jest datą przełomową – w uznaniu wybitnych osiągnięć Kline’a dla firmy, jego nazwisko zostaje włączone do nazwy spółki – tak powstaje Smith, Kline & Co. W 1891r. Smith, Kline & Co. wykupuje potężną firmę farmaceutyczną French, Richards & Co., dzięki czemu rozszerza swoją ofertę o nowe produkty: perfumy, maści, toniki, leki na kaszel – powstaje firma Smith, Kline & French, późniejszy producent Benzedryny. W 1987 z połączenia z Beecham powstaje SmithKline Beecham, a trzynaście lat później ma miejsce ogłoszenie projektu fuzji SmithKline Beecham i Glaxo Wellcome do GSK (czytaj więcej: Farmaceutyczne kolosy).

Strony

Artykuł Farmacja w służbie aliantom – część II pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz