Farmacja WUM popiera poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego | farmacja.pl

Farmacja WUM popiera poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-03-10 06:19:07 /

Do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej trafił list dziekana wydziału farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. farm Piotra Wroczyńskiego, popierający projekt zmian Prawa farmaceutycznego przygotowany przez posłów PiS.

- W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem zmian ustawy Prawo farmaceutyczne, przygotowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża poparcie tego projektu - pisze dziekan wydziału farmaceutycznego WUM.

Uważa on, że planowane rozmieszczenie aptek w zależności od warunków geograficznych, czyli nie mniejsze niż 500 metrowe odstępy pomiędzy aptekami oraz warunków demograficznych, czyli uwzględniające ilości mieszkańców przypadających na jedną aptekę, wydają się bardzo słuszne i porządkujące działanie tych placówek.


- Oznaczają bowiem wymuszenie na właścicielach aptek postaw zdrowo-konkurencyjnych. Ponadto, prawne umocowanie, iż kierownikiem apteki może być tylko magister farmacji oraz fakt, iż osobą obsługującą pacjentów za pierwszym stołem również może być tylko magister farmacji szczególnie zasługuje na poparcie. Jest to zgodne z obecnie istniejącymi standardami nauczania na kierunku farmacja - pisze prof. Wroczyński.

Cały list można znaleźć pod tym adresem

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj