Farmacol wycofuje się z giełdy? | farmacja.pl

Farmacol wycofuje się z giełdy?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-29 10:03:36 /

Spółka Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania - podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski BZ WBK. Nasza Apteka wydała na to 440 mln zł.

W wyniku wezwania na akcje drugiej największej hurtowni farmaceutycznej na rynku zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 8 461 984 akcji Farmacolu. Licząc dla ceny wezwania 52 zł za akcję, łącznie kosztowało to 440 mln zł.
Nasza Apteka sp. z o.o. nabędzie prawa ze wszystkich kupowanych akcji dopiero w dniu rozliczenia transakcji, tj. 29 listopada 2016 r.

Pod koniec września Andrzej Olszewski, Zyta Olszewska, Anna Olszewska, Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1, Nasza Apteka oraz Farmacol, posiadający łącznie 12,72 mln akcji spółki, stanowiące 65,99 proc. ogólnej liczby głosów podpisały porozumienie, którego celem jest nabycie pozostałych 10,67 mln akcji. Farmacol planuje docelowo wycofać akcje spółki z obrotu na GPW.

Źródło: money.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj