Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt i komponenty do produkcji narkotyków | farmacja.pl

Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt i komponenty do produkcji narkotyków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-02-03 13:28:17 /

Sprzęt oraz komponenty mogące służyć do wytwarzania amfetaminy ujawnili w samochodzie wyjeżdżającym z Polski funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku. Zatrzymano dwóch obywateli Polski podróżujących tym pojazdem.

Funkcjonariusze skontrolowali samochód Audi A7 na krajowej „dwójce” w okolicy Świecka w minionym tygodniu. W bagażniku znajdowały się pojemniki z bezbarwną i brunatną cieczą, ujawniono również naczynia laboratoryjne. Strażnicy graniczni poddali zabezpieczone substancje badaniu narkotestem, a wynik badania potwierdził, że płyny zawierają prekursory amfetaminy.Mężczyźni podróżujący audi, w wieku 50 i 46 lat, zostali zatrzymani w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd postanowił o zabezpieczeniu kwoty 1000 zł od każdego z nich na poczet przyszłej kary, będą odpowiadać z wolnej stopy. Próbki ujawnionych w samochodzie substancji przesłano do szczegółowej analizy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii osoba, która nielegalnie „dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5”, a w przypadku znacznej ilości „sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj