REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 21 stycznia 2020

Gdzie najczęściej emigrują polscy farmaceuci? NIA publikuje dane…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Najczęstszym kierunkiem emigracji zawodowej polskich farmaceutów są… Niemcy. W ciągu ostatnich 4 lat o uznanie kwalifikacji zawodowych w tym kraju wnioskowało 120 farmaceutów. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania. A z jakich krajów farmaceuci przyjeżdżają do Polski?

W ciągu ostatnich 4 lat Naczelna Izba Aptekarska wydała polskim farmaceutom 434 zaświadczenia niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Co ciekawe wyraźnie zauważalna jest tendencja spadkowa. W 2016 roku wydano 141 zaświadczeń, w 2017 roku było ich już 113, a w 2018 roku tylko 90. Natomiast w ubiegłym roku ponownie wydano 90 zaświadczeń (czytaj również: Polski farmaceuta w Szwecji: Ważne jest zaangażowanie i opanowanie języka).

W tym okresie farmaceuci ubiegali się najczęściej o uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania

REKLAMA
Najczęstsze kierunki emigracji zawodowej farmaceutów
Najczęstsze kierunki emigracji zawodowej farmaceutów

W trakcie VII kadencji, Naczelna Rada Aptekarska uznała kwalifikacje zawodowe 2 farmaceutów, którzy ukończyli studia w państwach Unii Europejskiej (we Włoszech i w Wielkiej Brytanii), a także przyznała 1 dokument prawo wykonywania zawodu dla obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Rumunii. Od 2016 roku Naczelna Rada Aptekarska zatwierdziła też 60 wniosków o wydanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej (EPC).

REKLAMA

Zagraniczni farmaceuci w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. poz. 1044). Naczelna Rada Aptekarska powołała komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzamin z języka polskiego dla aptekarzy cudzoziemców (czytaj również: Farmaceutyczne migracje).

W skład Komisji VII kadencji weszli: Przewodniczący dr n. farm. Jerzy Łazowski, Zastępca Przewodniczącego mgr farm. Barbara Kozicka oraz członkowie: mgr farm. Małgorzata Grotowska, mgr farm. Piotr Tyrcha, mgr farm. Ewa Dobrosielska, dr n. farm. Natasza Staniak, dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz, mgr Barbara Zaremba. W czasie trwania VII kadencji organów samorządu odbyło się 18 egzaminów.

Do egzaminu przystąpiło 28 osób z następujących krajów: Ukraina, Rosja, Francja, Nepal, Arabia Saudyjska, Białoruś. Zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języka polskiego otrzymało 27 osób.

Źródło: ŁW/NIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych