Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 19 lipca 2018

GIF nakazuje wycofanie reklam Lipomalu i Neosine Forte

Artykuł pochodzi z serwisu

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał trzy decyzje nakazujące spółce Aflofarm Farmacja Polska wstrzymanie emisji reklam syropu Lipomal i dwóch wariantów preparatu Neosine Forte. Zdaniem urzędników reklama pierwszego produktu sugerowała, że można go podawać dzieciom bez ograniczeń, a bohaterką spotów z Neosine była farmaceutka.

Aflofarm tłumaczył, że żadne prawo nie zabrania umiejscowienia akcji reklamy w aptece, a bohaterka spotu nie ma na sobie białego fartucha, tylko białą marynarkę.(fot. MGR.FARM / kadr z reklamy Neosine)

Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że pojawiające się w spocie telewizyjnym Lipomalu stwierdzenie: „Do tego Lipomal jest tak bezpieczny, że można go stosować już po pierwszym roku życia. Lipomal bez gorączki. Bez obaw” może sugerować, że preparat można podawać bez ograniczeń dzieciom, które ukończyły pierwszy rok życia. Urzędnicy uznali, że sformułowanie to wprowadza w błąd, ponieważ w zatwierdzonej ulotce preparatu wskazano, że dzieci w wieku od 1 do 3 lat mogą zażywać Lipomal po konsultacji lekarskiej, 2-3 razy na dobę w dawkach po 5 ml.

GIF zwrócił też uwagę, że użyte w reklamie stwierdzenie: „Lipomal to jedyny taki naturalny lek, który zwalcza gorączkę” wskazuje na naturalne pochodzenie syropu, tymczasem prawo farmaceutyczne zabrania stosowania w komunikatach reklamowych treści, które sugerują, że stosowanie danego produktu wynika z jego naturalnego pochodzenia.

Z kolei o wszczęściu postępowania przez GIF w sprawie reklam Neosine Forte pisaliśmy już w lutym (czytaj więcej: Aflofarm odpowie przed GIF za reklamy Neosine Forte). Ostatecznie Główny Inspektorat Farmaceutyczny uznał za niezgodne z prawem wykorzystanie w nich wizerunku osób, które mogą być postrzegane jako posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne (np. lekarzy, farmaceutów itp.). Zwrócono uwagę, że akcja reklamy toczy się w aptece, a o zaletach produktu przekonuje osoba ubrana w biały fartuch – odbiorca filmu może więc myśleć, że jest to pracownik apteki.

Wezwany przez GIF do złożenia wyjaśnień Aflofarm tłumaczył, że żadne prawo nie zabrania umiejscowienia akcji reklamy w aptece, a bohaterka spotu nie ma na sobie białego fartucha, tylko białą marynarkę.

– Sam kolor odzieży wierzchniej, którą nosi bohaterka spotu nie może przesądzać o przynależności do grupy farmaceutów, np. biała marynarka jest typowa w przypadku oficjalnego stroju marynarzy, a nikt przecież z tego powodu nie odbierze tak ubranej, jako członka wskazanej grupy – uzasadniali przedstawiciele Aflofarmu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny tych argumentów nie podzielił, tłumacząc, że nawet jeśli nie strój kobiety, to jej wiedza, którą się posługuję opowiadając o Neosine Forte może sugerować, że jest pracownicą apteki.

Aflofarm w lutym wstrzymał sporną reklamę, ale rozpoczął emisję innego spotu, w którym kobieta sugerująca podanie preparatu podkreśla w rozmowie z matką dziecka „wprawdzie nie jestem farmaceutką…” (czytaj więcej: Aflofarm zmienia reklamy Neosine: „Nie jestem farmaceutą…”). Inspektor uznał jednak, że jest to jedynie nieznaczna modyfikacja i spot nadal wprowadza w błąd, w związku z czym jego emisja powinna zostać wstrzymana.

W środę po południu reklam Lipomalu i Neosine Forte, które zakwestionował GIF, nie było już w internecie. Już dwa lata temu Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał Aflofarmowi wstrzymanie reklam Neosine twierdząc, że wprowadzają one widza w błąd (czytaj więcej: Reklama Neosine wprowadzała w błąd).

Do pobrania:

Źródło: GIF / Wirtualne Media

Tagi: 

Artykuł GIF nakazuje wycofanie reklam Lipomalu i Neosine Forte pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz