GIF przygotowuje kampanię informacyjną | farmacja.pl

GIF przygotowuje kampanię informacyjną

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-29 10:59:28 /

Akcja „Kupuj leki legalnie” będzie miała na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z zakupu produktów leczniczych w miejscach do tego nieuprawnionych. W ramach kampanii informacyjnej, w aptekach i innych placówkach ochrony zdrowia, pojawią się plakaty ostrzegające przed fałszywymi lekami.

- W celu zminimalizowania handlu sfałszowanymi produktami leczniczymi, zasadna wydaje się dalsza współpraca organów ścigania i organów administracji publicznej w ramach Zespołu - twierdzi podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Marcin Czech. - Równie istotne wydaje się także kontynuowanie i rozwijanie działalności edukacyjnej, służącej zwiększaniu świadomości konsumentów, co do przeznaczenia produktów leczniczych (wyrobów medycznych, suplementów diety), legalnych punktów sprzedaży oraz potencjalnej szkodliwości produktów nieznanego pochodzenia.

W ramach działań podjętych w celu podniesienia świadomości konsumentów Główny Inspektor Sanitarny przygotował strategię kampanii informacyjnej dotyczącą suplementów diety. Przeprowadzono analizę rynku suplementów diety wraz z oceną problemu oraz określono grupę docelową. Określono grupę docelową kampanii oraz kanały komunikacji. Na podstawie zgromadzonych informacji, jako najskuteczniejsza formę dotarcia do adresata określono media elektroniczne.

W trakcie realizacji społecznej kampanii informacyjnej jest natomiast Główny Inspektor Farmaceutyczny. Akcja „Kupuj leki legalnie” ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z zakupu produktów leczniczych w miejscach do tego nieuprawnionych. Przekaz ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dostosowany został do potrzeb, określonych na podstawie badań wiedzy Polaków na temat zagrożeń związanych z możliwością nabycia sfałszowanych produktów leczniczych, przeprowadzonych na zlecenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w 2015 r.

Podstawowe przekazy to:- Jedynie zakup z legalnych źródeł daje gwarancję bezpieczeństwa;
- Przeciętny odbiorca nie jest w stanie ocenić autentyczności leku;
- W UE legalnie działające apteki prowadzące sprzedaż internetową oznaczone są specjalnym logo, zawierającym hiperłącze odsyłające do oficjalnego rejestru pozwalającego potwierdzić wiarygodność apteki.

W kolejnych etapach kampanii na przełomie listopada i grudnia GIF planuje wykorzystanie:

- Dedykowanej strony internetowej (zawierającej istotne informacje o tym, w których miejscach kupować leki legalnie, jak potwierdzić, że apteka posiada zezwolenie na prowadzenie sprzedaży wysyłkowej, jakie leki mogą być sprzedawane za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej umieszczane będą także doniesienia o wykryciu leków sfałszowanych.)
- Dwóch spotów radiowych i telewizyjnych;
- Plakatów dystrybuowanych w aptekach i innych placówkach ochrony zdrowia;
- Cyklu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkol podstawowych, wykorzystującego dostosowany do warunków polskich komiks interaktywny, przygotowany na zlecenie Rady Europy
- Szkoleń i Quizów interaktywnych.

W roku 2018 jako kontynuację kampanii planuje się rozbudowaną akcję w mediach społecznościowych oraz kampanię dedykowaną do profesjonalistów medycznych i służb nadzorujących rynek leków: policji, służby celnej, inspekcji transportu itd.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj