REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 26 czerwca 2020

GIF przypomina o obowiązku raportowania braków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Obowiązek raportowania danych na temat braków produktów leczniczych zyskuje szczególne znaczenie w okresie pandemii, co podkreśla Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoim piśmie do Prezes NIA.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, Paweł Piotrowski, skierował pismo do Prezes NIA, w którym prosi o „przypomnienie podmiotom zobowiązanym do przesyłania powyższych danych o ich ważności dla Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Ministerstwa Zdrowia”.

– Również, a może przede wszystkim, czas kryzysu nie może powodować zwolnienia aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej z obowiązku raportowania. Jest to niezwykle ważny element, który może w dużym stopniu zapobiec chaosowi związanemu z brakiem dostępu do produktów leczniczych, a farmaceuci stanowią bardzo ważne ogniwo procesu zarządzania tym problemem – możemy przeczytać w piśmie (zobacz też: GIF: Furosemidum i Nasen można zwrócić do apteki).

O źródłach prawnych

Główny Inspektor Farmaceutyczny przywołał artykuł 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (u.p.f.), mówiący o tym, że

REKLAMA

w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:

REKLAMA

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o którym mowa w wykazie określonym  w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo  wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu”.

W następnej kolejności, po dokonaniu zebrania danych oraz ich analizie, a także w myśl art.115 ust. 1 pkt. 10 u.p.f., Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotowuje dla Ministerstwa Zdrowia cotygodniowy raport, który dotyczy utrudnionego dostępu do produktów leczniczych. Jest to raport o dużym znaczeniu w procesie zarządzania polityką lekową w kraju.

Trudny czas pandemii

Piotrowski zaznaczał również, że obecna sytuacja jest szczególna, a obowiązek raportowania staje się niezwykle ważny, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo polskich pacjentów:

– W ostatnim, bardzo trudnym i bezprecedensowym czasie, spowodowanym pandemią wywołaną przez wirusa SARS-Cov-2 jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dostrzegam konieczność rzetelnego i regularnego przesyłania danych w zakresie dostępu do produktów leczniczych. Informacje przekazywane przez apteki, punkty apteczne lub działy farmacji szpitalnej w sposób systematyczny i nieprzerwany pozwalają na realną ocenę bieżącej sytuacji lekowej w Polsce.

Dokument znajdziemy tu: GIF-pismo-w-sprawie-obowiązku-raportowania-do-ZSMOPL

AM/NIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych